Docházkový systém

Docházkový systém plnohodnotně nahrazuje administrativně náročnou papírovou evidenci a usnadňuje její zpracování ve mzdové účtárně. Každý zaměstnanec je vybaven kartou, která jej po přiblížení ke čtecí jednotce identifikuje, a on pak pomocí klávesnice s intuitivními obrázkovými symboly zvolí požadovanou akci. Výstupem je elektronický měsíční výkaz příchodů, odchodů, dovolených, návštěv u lékaře a podobně. Podle dohody je možné připravit specifické vyhodnocení nebo export dat pro další zpracování ve mzdových programech (za poplatek).

Technické údaje terminálu TD203A:

  • Počet záznamů o osobách (kartách) max. 5000
  • Paměť pro 2400 událostí o pohybech
  • Komunikační rozhraní volitelně RS232 nebo RS485
  • Displej alfanumerický, 2 řádky, 16 znaků, 5x7 bodů
  • Membránová klávesnice
  • Bezkontaktní snímač karet
  • 2 x záložní baterie CR2032, výměna bez ztráty uložených informací
  • Rozměry 140 x 190 x 47mm / 0,5 kg (bezkontaktní čtečka, skříň - plast)
  • Teplotní rozsah -10 až +40 °C
Terminál TD203A Karta bez potisku Přívěsek na klíče
Terminál TD203A Karta bez potisku Přívěsek na klíče

Program FaRMIS je standardně od verze 4.2.0 vybaven modulem evidence docházky pro komunikaci s docházkovým terminálem TD203A. Programový modul evidence docházky umožňuje evidenci zaměstnanců, přiřazení karet zaměstnancům, stažení a následné zpracování dat o jejich příchodech a odchodech. Takto získaná data lze prohlížet, kontrolovat, opravovat, exportovat a tisknout z nich protokoly. Veškeré tyto údaje jsou součástí provozních dat lékárny, se kterými se také archivují. Docházkový terminál je nutné připojit přes sériový port RS232 k počítači PC v lékárně, na kterém běží program FaRMIS. Pokud je vzdálenost docházkového terminálu od PC větší než 10 metrů, je třeba použít převodník RS232 -> RS485, který umožní terminál připojit až na vzdálenost 1000 metrů.