Farmaceutický informační systém FaRMIS

FaRMIS je osvědčený a praxí prověřený program, určený pro příjem, skladování a expedici zboží v lékárnách, s návazností na bezchybnou komunikaci mezi lékárnou, distributory, pojišťovnami a pacienty.
Svou dlouhodobou oblibu mezi uživateli si získal především díky vysoké spolehlivosti,snadné obsluze, bezpečnosti pořizovaných dat a v neposlední řadě i rychlému a spolehlivému servisu. Za všechny tyto přednosti vděčí hlavně kvalitnímu vývojovému týmu programátorů a servisních techniků, kteří mají bohaté zkušenosti s tvorbou a provozem informačních systémů ve zdravotnictví.
Název vytvořený zkratkou pro Farmaceutický Informační Systém byl použit záměrně. Jedná se totiž o moderní produkt, který vedle běžné lékárenské agendy umožňuje navíc poskytování komplexní péče všem pacientům. Tím se odlišuje nejen od běžných skladových, ale v mnoha bodech i od ostatních lékárenských programů.

Co jinde nenajdete:

Mezi naprosto unikátní vlastnost, kterou nenaleznete v jiném lékárenském systému, patří odborné znalosti, které jsme ve spolupráci s lékárníky a odbornými poradci do programu integrovali. Ty Vám umožní maximálně zkvalitnit péči o pacienty a získat je tak pro Vaši lékárnu.
Základem takovéto péče jsou integrované znalostní databáze, které upozorňují během expedice jak na možnost případné alergické reakce pacienta, tak i na možné kontraindikace se stavy a diagnózami, jakými jsou například gravidita, glaukom, nemoci srdce, jater, ledvin. V neposlední řadě systém kontroluje výskyt nebezpečných interakcí nejen mezi aktuálně expedovanými léky, ale díky záznamům o lékové histori i zpětně, v návazosti na historii dříve odebraných přípravků.

Legislativní pravidla:

Ta do jisté míry omezují a usměrňují tok zboží, tedy ve většině případů léčiv, lékárnami. Do této kategorie patří cenová regulace, pravidelně se měnící maximální ceny MFČR, a v poslední době také kusová kontrola příjmu a výdeje po jednotlivých položkách. Program všechny tyto skutečnosti respektuje a nabízí uživateli celou řadu kontrolních mechanismů, které zajišťují výdej přípravků v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami. Součástí programu jsou také nástroje, umožňující vytvořit přehledy vhodné pro případné kontroly ze strany státních orgánů.

Odborné náležitosti:

Je třeba si uvědomit, že zboží expedované lékárnou má svá specifika. Proto program kromě běžných obchodních parametrů, jakými jsou například cena zboží nebo sazba DPH, eviduje rovněž jeho výrobní šarže, exspirace a v případě surovin také certifikáty. Správná evidence všech těchto položek je velmi důležitá a proto se také stává součástí kontrol SÚKL, při kterých FaRMIS vždy obstál. Za samostatnou problematiku, která je pochopitelně rovněž významnou součástí našeho systému, pak můžeme považovat přípravu Magistraliter.

Vyúčtování pojišťovnám:

Úhrada za vyexpedovaná léčiva se skládá ze dvou částí. Přímá úhrada pacientem a úhrada od příslušné zdravotní pojišťovny, jejíž výše se , podobně jako ceny MFČR, pravidelně mění a musí být aktualizovány. Vyúčtování zdravotním pojišťovnám je také třeba zpracovat ve speciálním formátu a ten následně nahrát na disketu. Celý proces přípravy dokladů k vyúčtování, zvaný retaxace, je i přes svou obsáhlost přehledný a poskytuje řadu kontrolních mechanismů.

Využití externích informací:

Pro správné fungování systému je třeba zajistit včasnou aktualizaci důležitých informací, kterými jsou externí databáze různých institucí (MFČR, VZP, SÚKL, PharmData). Aktualizaci těchto údajů naše společnost automaticky zajišťuje a rozesílá prostřednictvím aktualizačních CD-ROM disků. Pro větší pohodlí a operativnost je možné všechny změny získat také na internetových stránkách.

Servis a podpora:

Náš servis a telefonická podpora završuje dokonalý školící program na pracovišti klienta, včetně možnosti přiobjednat následné doškolení nových pracovníků. Servisní zásahy je možné na požádání provádět pomocí vzdálené správy.

Pokud není uživatel přihlášen, nelze objednávat.