FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.6.6. ze dne 30.12.2005

30.12.2005 14:18 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.6.6. ze dne 30.12.2005
Dovolujeme si Vás informovat, že výměr č. 02/2006 vydaný dne 15.12.2005
ministerstvem financí v Cenovém věstníku, kterým má být snížena maximální
přirážka z 32% na 29%, není podle stanoviska ČLK díky chybě v jeho textu
platný. Tento názor je podložen právním rozborem uvedeného výměru MF.
Od 1.1.2006 je tedy prozatím platný výměr 01/2006, kterým je stanovena
maximální obchodní přirážka pro léčivé přípravky ve výši 32%.

Pokud jste již přecenění provedli a chcete vrátit zpět původní ceny
přeceněných přípravků, můžete si prostřednictvím internetového
aktualizátoru nainstalovat verzi programu FaRMIS 4.6.6.
Do této verze jsme aktuálně doplnili možnost stornovat již uzavřené
přecenění. Tím dojde k vrácení prodejních cen na původní výši u přeceněných
přípravků. Stornování je možné provést pomocí klávesy [CTRL+DEL]
na příslušném přecenění. Uzavřená přecenění vyvoláte pomocí [CTRL+V].

Uzavřením přecenění došlo také k úpravě maximální přirážky v nastavení
lékárny. Pokud požadujete nastavit maximální přirážku na původní hodnotu,
je třeba její výši upravit v nastavení lékárny-sekce příjem1.

Tato verze je k dispozici pouze prostřednictvím internetu.

Obecná informace

Dnes bylo rozesláno do lékáren aktualizační CD.

23.12.2005 18:03 ~ Obecná informace


Aktualizační CD obsahuje následující balíčky:

  • FaRMIS verze 4.6.5. ze dne 22.12.2005
  • Číselníky VZP verze 570 platné od 1.1.2006
  • Dokumentace k programu FaRMIS verze 4.6.5.
  • Číselník PDK 6.4 ze dne 16.12.2005
  • Číselník PharmData SPC ze dne 22.12.2005

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 22.12.2005

22.12.2005 20:44 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 22.12.2005
POZOR ! Číselník PharmData SPC po instalaci zabírá 500 MB!

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 4.6.5

22.12.2005 20:20 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 4.6.5
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 4.6.5 obsahuje:
Program Farmis verze 4.6.5
- Průvodní dopis a postup instalace
- Přehled novinek programu FaRMIS
- Postup přecenění léčivých přípravků
Věstník ministerstva financí
- Cenový věstník řada zdravotnictví 4/2005
- Cenový věstník částka 17/2005
- Cenový věstník částka 18/2005
Návody k programu FaRMIS
- Inventura

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.6.5. ze dne 22.12.2005

22.12.2005 20:03 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.6.5. ze dne 22.12.2005
Verze obsahuje novou funkci pro přecenění léčivých přípravků
s maximální obchodní přirážkou. Podrobný popis jak přecenění
provést naleznete v samostatném materiálu, který je obsažen
v balíčku dokumentace.

Tato verze bude společně s novými číselníky VZP rozeslána
23.12.2005 prostřednictvím aktualizačních CD.