FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.8.0. ze dne 14.6.2006

15.06.2006 01:56 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.8.0. ze dne 14.6.2006
Nová verze programu FaRMIS 4.8.0. obsahuje řadu změn souvisejících
se změnou kódu SÚKL. Stávající 5-ti místný kód byl nahrazen 7-mi
místněm kódem. Z tohoto důvodu došlo ke změně všech významných
externích číselníků, se kterými program FaRMIS pracuje.
Jedná se o číselníky VZP (HVLP, PZT), SÚKL (KLK), věstníky MFČR,
číselník PDK (verze číselníku 066) a číselník PharmData SPC.

VZP dále přistoupila ke změně datového rozhraní pro předávání dokladů.
S tím souvisí potřeba pouštění nové verze programu WKONTROL,
která se automaticky nainstaluje s touto verzí. Program WKONTROL
je také možné spouštět přímo z prostředí programu FaRMIS.

Po nainstalování nové verze je třeba používat pouze nové verze
příslušněch číselníků. Program při aktualizaci z internetu nabídne
pouze nové číselníky a při aktualizaci z CD testuje verzi příslušných
číselníků. Bezprostředně po instalaci této verze je třeba provést
aktualizaci číselníků PDK a PharmData SPC. Ostatní číselníky
(VZP, MFČR, SÚKL) není třeba instalovat, protože jsou automaticky
konvertovány v průběhu instalace.

Z důvodu konverze číselníků může být instalace časově náročná.
Na pomalejších sítích může trvat i desítky minut.

Podrobnější popis jednotlivých úprav je v souboru novinek
uvnitř programu.

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 20.5.2006

15.06.2006 00:47 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 20.5.2006
POZOR ! Číselník PharmData SPC po instalaci zabírá 500 MB!

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 6.6 ze dne 9.6.2006

15.06.2006 00:46 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 6.6 ze dne 9.6.2006
Úhrady VZP platné od 1.4.2006 verze 580. Aktualizace podle SÚKL 5/2006. Maximální ceny podle MF platné od 1.7.2005 a dodatky platné od 14.2.2006. Budoucí maximální ceny které budou platit od 1.7.2006 v poli NEW. Zejména v oblasti položek ZP a surovin dbejte na následující upozornění: U výrobků s možností použití obou sazeb DPH určuje sazbu DPH na výstupu koncový prodejce.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 6.4 ze dne 09.06.2006

09.06.2006 15:16 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 6.4 ze dne 09.06.2006
Úhrady VZP platné od 1.4.2006 verze 580. Aktualizace podle SÚKL 5/2006. Maximální ceny podle MF platné od 1.7.2005 a dodatky platné od 14.2.2006. Budoucí maximální ceny které budou platit od 1.7.2006 v poli NEW. Zejména v oblasti položek ZP a surovin dbejte na následující upozornění: U výrobků s možností použití obou sazeb DPH určuje sazbu DPH na výstupu koncový prodejce.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 6.4 ze dne 02.06.2006

02.06.2006 15:16 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 6.4 ze dne 02.06.2006
Úhrady VZP platné od 1.4.2006 verze 580. Aktualizace podle SÚKL 4/2006. Maximální ceny podle MF platné od 1.7.2005 a dodatky platné od 14.2.2006. Budoucí maximální ceny které budou platit od 1.7.2006 v poli NEW. Zejména v oblasti položek ZP a surovin dbejte na následující upozornění: U výrobků s možností použití obou sazeb DPH určuje sazbu DPH na výstupu koncový prodejce.