FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Obecná informace

Dnes bylo rozesláno do lékáren aktualizační CD.

26.07.2006 10:36 ~ Obecná informace


Aktualizační CD obsahuje následující balíčky:

  • FaRMIS verze 4.9.1. ze dne 25.7.2006
  • Číselníky VZP verze 592 platné od 1.8.2006
  • Dokumentace k programu FaRMIS 4.9.1.
  • Číselník PDK 6.6 ze dne 25.7.2006
  • Číselník PharmData SPC ze dne 20.7.2006

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 4.9.1

25.07.2006 22:24 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 4.9.1
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 4.9.1 obsahuje:
- Průvodní dopis a postup instalace
- Postup přecenění léčivých přípravků s maximální obchodní přirážkou
- Změny v programu FaRMIS v souvislosti se zavedením degresivní přirážky

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.9.1. ze dne 25.7.2006

25.07.2006 17:37 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.9.1. ze dne 25.7.2006
Verze obsahuje nový typ úpravy skladových karet pro přecenění
skladových zásob na základě nových pravidel regulace.
Popis přecenění je uveden v samostatném dokumentu.

Dále byla odstraněna chyba v kontrole tzv. „hvězdičkových“
diagnóz v retaxaci a chyba přepočtu ceny v příjmu při
zaokrouhlování na dvě desetinná místa.

Tato verze bude společně s číselníky VZP a pokyny pro
přecenění rozeslána tento týden do lékáren.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 6.6 ze dne 25.7.2006

25.07.2006 17:15 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 6.6 ze dne 25.7.2006
Úhrady VZP platné od 1.7.2006 verze 590 včetně oprav PZT verze 591. V poli NEW budoucí úhrady a DNC podle oprav číselníkuů VZP HVLP ver. 591 a PZT ver.592, které budou platit od 1.8. Aktualizace podle SÚKL 6/2006. Maximální ceny podle MF platné od 1.7.2006. Změna DPH na 5% u většiny potravin (čaje). Mimořádná oprava úhrad u některých výrobků firmy Hartmann se souhlasem příslušného odborného útvaruVZP, která bude v datech VZP promítnuta 1.8.2006.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky VZP verze 592 platné od 1.8.2006

25.07.2006 11:23 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky VZP verze 592 platné od 1.8.2006
Změny proti předchozí verzi číselníků (pro léky 590, pro SZM 591):
Léky: 6773 změněných, 82 nových a 73 vyřazených položek.
SZM: 26 změněných, 1 nových a 0 vyřazených položek.

V balíčku číselníků je dále aktuální registr lékařů včetně jmen
a databáze SÚKL.