FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 4.2.0

17.12.2004 00:00 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 4.2.0
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 4.2.0 obsahuje:
Program Farmis verze 4.2.0
- Postup instalace
- Průvodní dopis
- Přehled novinek programu FaRMIS
Věstník ministerstva financí
- Cenový věstník řada zdravotnictví 4/2004
VZP
- Popis k číselníku léky 530
- Popis k číselníku PZT 520

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 16.12.2004

17.12.2004 00:00 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 16.12.2004
Číselník PharmData SPC ze dne 16.12.2004

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky VZP verze 521 platné od 1.11.2004

26.10.2004 09:50 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky VZP verze 521 platné od 1.11.2004
Číselníky obsahují úpravy pouze v DNC cenách, které nemají vliv na výši úhrady.
VZP k číselníkům uvádí následující sdělení:
Z důvodu uzavření smluv o DNC vztahujících se k předpokládanému
a nerealizovanému vydání vyhlášky MZ ČR o úhradě léčiv k 1.10.2004
vydává VZP ČR aktualizovaný číselník LEKY verze 521 platný od 1.11.2004.
Číselník LEKY.521 byl zpracován na základě kategorizace léčiv,
stanovené novelou vyhlášky MZ ČR č. 57/1997 Sb., s účinností od 1.2.2004,
maximálních cen, uvedených v Cenovém věstníku MF jako Výměr MF č. 2/16/2004
a č. 3/16/2004 – 1. dodatek, databáze registrovaných léčivých přípravků SÚKLu,
stav k 31.8.2004.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.1.1. ze dne 15.10.2004

15.10.2004 15:46 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.1.1. ze dne 15.10.2004
V této verzi byly opraveny následující chyby:
- Opravena chyba při filtru v prohlížení skladu na jednotlivé sazby DPH.
- V tiskové sestavě „Přehled uskutečněných prodejů“,
která se tiskne pomocí CTRL+U,
byla opravena chyba s násobením čísla expedičního případu.

Obecná informace

Dnes bylo rozesláno do lékáren aktualizační CD.

27.09.2004 00:00 ~ Obecná informace


Pravidelné aktualizační CD vzhledem k pozastavení novelizace vyhlášky o úhradách léků obsahuje v nových číselnících VZP v souboru léků pouze technické úpravy.

CD obsahuje balíčky:

  • FaRMIS verze 4.1.0. ze dne 23.9.2004
  • Číselníky VZP verze 520 platné od 1.10.2004
  • Dokumentace k programu FaRMIS 4.1.0
  • Číselník PDK 6.3 ze dne 24.09.2004