FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 27.12.2019

27.12.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 27.12.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.12.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.12.2019 verze 01028, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01054 platné od 6.11.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.12.2019. Číselník SZP ZP platný od 2.12.2019.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.1.2020

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 9.0.5. ze dne 20.12.2019

21.12.2019 12:46 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 9.0.5. ze dne 20.12.2019
Do programu byla doplněna podpora EMVS kódů pro inventuru. V průběhu
inventury lze také opravovat příznaky EMVS na skladových kartách.
Podrobnější popis průběhu inventury v režimu EMVS bude uveden v dokumentaci.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.11.2019 - nové kódy ZP

21.12.2019 12:45 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.11.2019 - nové kódy ZP
Balíček obsahuje listopadové úhrady PZT s novými kódy ZP.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.12.2019

21.12.2019 12:39 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.12.2019
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.12.2019. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a
Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti
dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 20.12.2019

20.12.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 20.12.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.12.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.12.2019 verze 01028, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01054 platné od 6.11.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.12.2019. Číselník SZP ZP platný od 2.12.2019.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.1.2020