Měření teploty

Měření teploty je zcela automatický systém monitorování teploty s elektronickým záznamem naměřených hodnot. Díky tomuto systému získává uživatel podrobnou evidenci o podmínkách skladování léčiv, což znamená konec obav před případnou kontrolou ze strany SÚKL.

Měřicí ústředna Poseidon2 4002
Měřicí ústředna Poseidon2 4002

Systém je připraven na možnost hlásit okamžitý poplach při odchylce měřených hodnot z nastaveného intervalu pomocí SMS, emailu apod. Měřicí ústředna má kapacitu paměti až pro 250 000 záznamů. Zapsaná data v paměti jsou uchována i bez přívodu elektrické energie. Ústředna je připojena pomocí klasické počítačové sítě 10/100BASE-T Ethernet, RJ-45.

Systém poskytuje možnost připojit až 42 čidel (16 přes sběrnici 1-Wire UNI / 1-Wire + 26 přes sběrnici RS-485) pro zjišťování teploty nebo vlhkosti. Vzdálenost čidel od ústředny může být v případě použití sběrnice RS-485 až 1000 metrů. Fyzické provedení čidel je dvojího typu. Prostorová jsou vhodná do běžných skladovacích či provozních prostor. Interní čidla jsou vhodná pro lednice a podobné prostory, mají tvar tenkého válečku. Všechna dodávaná čidla jsou ve výrobě kalibrována a mají přesnost ± 0,8 °C. Výjimkou je čidlo PT100, které má přesnost ± 0,25 °C.

Kombinované prostorové čidlo - HTemp-485 Box2 Teplotní čidlo Temp-485-Pt100 Cable3
Kombinované prostorové čidlo - HTemp-485 Box2 Teplotní čidlo Temp-485-Pt100 Cable3

Farmaceutický informační systém FaRMIS2 je standardně vybaven modulem pro nastavení, stažení a následné zpracování naměřených dat. Umožňuje data prohlížet, opravovat, exportovat a tisknout protokoly pro kontrolní orgány SÚKL. Naměřená data jsou součástí provozních dat lékárny, se kterými se také archivují. Pro provoz je třeba počítačová síť v provedení 10/100BASE-T Ethernet, RJ-45.