Měření teploty

Měření teploty je zcela automatický systém monitorování teploty s elektronickým záznamem naměřených hodnot. Díky tomuto systému získáte podrobnou evidenci o podmínkách skladování léčiv, což znamená konec obav před případnou kontrolou ze strany SÚKL.

Měřicí ústředna MU485
Měřicí ústředna MU485

Systém je připraven na možnost hlásit okamžitý poplach při odchylce měřených hodnot z nastaveného intervalu pomocí SMS, emailu apod. Měřicí ústředna má kapacitu paměti pro záznam hodnot teplot a vlhkostí až na půl roku. Zapsaná data v paměti jsou uchována až 10 let bez přívodu elektrické energie. Ústředna je připojena pomocí klasické počítačové sítě 10/100BASE-T Ethernet, RJ-45.

Systém poskytuje možnost připojit až 32 čidel pro zjišťování teploty nebo vlhkosti. Vzdálenost čidel od ústředny může být až 1000 metrů. Fyzické provedení čidel je dvojího typu. Prostorová jsou vhodná do běžných skladovacích či provozních prostor. Interní čidla jsou vhodná pro lednice a podobné prostory, mají tvar tenkého válečku či plochého pásku. Všechna dodávaná čidla jsou ve výrobě kalibrována a mají přesnost ± 0,5 °C. Výjimkou je čidlo PT100, které má přesnost ± 0,2 °C.

Kombinované prostorové čidlo - HTEMP485 Teplotní prostorové čidlo - TEMP485 Interní válcovité čidlo
Kombinované prostorové čidlo - HTEMP485 Teplotní prostorové čidlo - TEMP485 Interní válcovité čidlo

Program FaRMIS je standardně od verze 4.2.0 vybaven modulem pro nastavení, stažení a následné zpracování naměřených dat. Umožňuje data prohlížet, opravovat, exportovat a tisknout protokoly pro kontrolní orgány SÚKL. Naměřená data jsou součástí provozních dat lékárny, se kterými se také archivují. Pro provoz je třeba počítačová síť v provedení 10/100BASE-T Ethernet, RJ-45.

Pokud není uživatel přihlášen, nelze objednávat.