Školení

Název: 2003 - Seč
Datum od: 20.05.2003
Datum do: 21.05.2003
Uzávěrka přihlášek: 13.05.2003
Body KV: 0
Popis:

Seminář je zaměřen na zkvalitnění práce s programem FaRMIS,
praktické využití číselníku PDK a databáze lékových záznamů.
Část přednášek je věnována problematice přechodu lékárny
na plátcovství DPH.

Cena: Samostatný pokoj 940 Kč / osoba

Společné ubytování 700 Kč / osoba

Místo konání: JUNIOR Centrum
Ul. československých pionýrů 197
538 07 Seč

Ubytování: V cenách je zahrnuto ubytování účastníků setkání ve dvou a třílůžkových
pokojích se základním vybavením. Pokoje jsou seskupeny do dvojic,
přičemž každá dvojice pokojů má společné sociální zařízení.

Stravování: V ceně školení je zahrnuta plná penze, včetně občerstvení během školení.
Stravování je zajištěno v přilehlé jídelně formou bufetu.

Harmonogram: Příjezd účastníků - ubytování 10:30 – 11:30
Oběd 12:00 – 12:30

1. přednáškový blok
- organizační úvod 14:00 – 14:10
- Dr. Mach – lékové karty obecně 14:10 – 14:45
- lékové karty v programu PaENIUM 14:45 – 15:10
- diskuse k lékovým kartám 15:10 – 15:30

Přestávka na občerstvení 15:30 – 16:00

2. přednáškový blok
- celkový průřez programem 16:00 – 16:20
- historie novinek v programu 16:30 – 17:15
- diskuse k tématu 17:15 – 17:30
- diskusi je možno prodloužit 17:30 – 17:45

Během školení bude ve vedlejší posluchárně ( po oba dny ) probíhat
souběžně prezentace společnosti PaENIUM s.r.o. Hlavním tématem
je předvedení HW techniky, dodávané společností PaENIUM s.r.o.
Dále pak ukázka práce s moduly lékových karet, klientských karet
a nabídka profylaktických služeb. Součástí prezentace bude mimo
jiné i příjem objednávek všeho druhu.

Raut + individuální zábava 18:30 – 23:00

Snídaně 08:00 – 08:30

1. přednáškový blok
- Ing. Šimáček DrSc. - nasazení PDK 09:00 – 09:30

přestávka na kávu 09:30 – 09:45

- připravované novinky v programu 09:45 – 10.15

přestávka na občerstvení 10:15 – 10:30

- diskuse k programu 10.30 – 11:15
- ukončení 11:15 – 11:30

Oběd 12:00 – 12:30

Ukončení setkání 13:00

Doprovodné akce: Večerní raut s reprodukovanou hudbou.

Poznámky: Uázvěrka přihlášek je do 20. března.

Zpět