Školení

Název: 2406BO - Brno
Datum od: 24.06.2004
Datum do: 24.06.2004
Uzávěrka přihlášek: 28.05.2004
Body KV: 5
Popis:

Školení má za úkol objasnit účastníkům nejprve obecnou,
problematiku plátcovství DPH v lékárně a dále seznámit
lékárníky a jejich daňové poradce s konkrétním postupy
při přechodu lékárny do režimu plátce DPH. Všechny postupy
od zjištění, zda se má lékárna stát plátcem DPH, až po vlasní
přechod na plátcovství DPH, budou předvedeny přímo
na programu FaRMIS. Dostatečný prostor bude věnován také
diskusi a zodpovězení dotazů.

Cena: 1 500 Kč / osoba bez DPH

Místo konání: Hotel JELENICE
Rakovecká 71
635 00 Brno - přehrada

restaurace

Ubytování: Bez ubytování

Stravování: V ceně školení je zahrnut oběd a občerstvení během školení .
Stravování je zajištěno v přilehlé jídelně, formou restaurace.

Harmonogram: Příjezd účastníků 08.30 – 08:50
1. přednáškový blok
- Obecná problematika režimu plátce DPH 09:00 – 10:00
- Specifika DPH v lékárně 10:00 – 11:00
- Jak se připravit na přechod do režimu plátce DPH 11:00 – 11:50

Oběd 12:00 – 12:45

2. přednáškový blok
- Praktická ukázka změny režimu DPH na plátce 13:00 – 14:00
- Panelová diskuse a debata na probraná témata 14:00 – 15:00

Ukončení 15:00

Doprovodné akce: Bez doprovodných akcí

Poznámky: Uzávěrka přihlášek je do 28. května.

Zpět