Číselník SPC

Číselník PharmData SPC je volitelným doplňkem číselníku PDK a obsahuje databázi článků SPC, OTC, příbalových informací a složení léčivých přípravků. Součástí jsou dále doprovodné texty a informace o zdravotnickém materiálu a ostatním sortimentu, jakými jsou čaje, kosmetika a potravinové doplňky. Pro většinu léčivých přípravků i ostatního sortimentu jsou také k dispozici fotografie.

SPC

Článek SPC (v prostředí FARMIS2)

Různé varianty prohlížení číselníku

Číselník je k dispozici v několika provedeních. Pro lékárny a nemocniční provozy, které používají farmaceutický informační systém FARMIS2, je nabízen jako integrální součást programu. V tomto případě není nutné využívat externí aplikaci a informace z číselníku je možné doplnit o údaje a funkce obsažené ve farmaceutickém informačním systému FARMIS2 (například skladovou dostupnost, ceny přípravků, propojení s objednávkou apod.).

V provozech, kde není farmaceutický informační systém FARMIS2 využíván, je možné číselník PharmData SPC prohlížet pomocí samostatné aplikace pro Windows nebo formou internetové stránky v prohlížeči. Obě prostředí si jsou velmi podobná vzhledem i způsobem ovládání.

Vyhledávání v seznamu přípravků

V seznamu přípravků je možné hledat podle různých parametrů (název, kód SÚKL, kód PZT, ATC). Pro nalezené přípravky je zobrazena dostupnost jednotlivých článků a přehled vybraných informací. Přemístěním ukazatele myši na příslušné políčko se zobrazí podrobné informace.

Přímo ze seznamu lze pomocí ovládacích tlačítek ve spodní části obrazovky zobrazit přehled základních informací o přípravku, nalézt ekvivalentní přípravky, případně zobrazit složení vybraného přípravku.

SPC

Seznam přípravků (v prostředí FARMIS2)

Článek SPC nebo OTC

Ze seznamu přípravků lze zobrazit SPC a OTC článek vybraného přípravku. Články jsou rozděleny na jednotlivé kapitoly. V levé části okna je zobrazen seznam kapitol, který slouží pro rychlou navigaci do příslušné části textu.

Článek je také možné zobrazit přímým odkazem pro vyvolání z jiných aplikací.

Ve spodní části obrazovky jsou k dispozici ovládací tlačítka. Tlačítka umožňují přepínat typ článku (SPC nebo OTC) a dále zobrazit detail obrázku, přehled ekvivalentů, přímý odkaz na originální podobu článku SPC a příbalové informace ze SÚKL, složení léčivého přípravku a obrazovku s přehledem základních informací. V článku je také možné vyhledávat libovolný text.

SPC

Článek SPC (v prostředí internetového prohlížeče)

Obrazovka se základním přehledem

Ze seznamu přípravků a také z detailu článku lze zobrazit obrazovku se souhrnnými informacemi o přípravku. Tento přehled obsahuje obchodní název, kód SÚKL a údaje potřebné pro předepisování léku, tedy název, pod kterým je lék registrován, lékovou formu, sílu a velikost balení, dále pak indikační skupinu a ATC skupinu, údaje o možnosti výdeje a jeho případném omezení, informace o výrobci a registraci přípravku a cenový přehled s informacemi o cenové regulaci a přehledu úhrad, včetně případných preskripčních omezení nebo limitů úhrady.

SPC

Detail položky (v prostředí internetového prohlížeče)