Internetová/intranetová lékárna pro zdravotnická zařízení i-FARMIS Profi

Produkt i-FARMIS Profi je určený pro provoz internetové nebo intranetové lékárny pro lékaře, nemocnice, domovy důchodců, LDN a další zdravotnická zařízení.

Nový systém i-FARMIS Profi integruje moderní internetové technologie do současného lékárenského systému FARMIS. Svým uživatelům nabízí možnost okamžitého nasazení s využitím sortimentu lékárny, umožňuje práci s tzv. pozitivním listem, vytváření vzorových objednávek pro opakující se požadavky, předepisované recepty a podobně. V každém okamžiku je možné sledovat stav vyřízení objednávky v lékárně a po uzavření příslušné objednávky je zpětně přenášena také informace o fakturaci.
Pro využívání objednávkového systému i-FARMIS Profi je na straně zákazníka lékárny potřeba pouze počítač s připojením k internetu a internetovým prohlížečem. Ukázka možné realizace objednávkového systému, tak jak jej vidí zákazník lékárny, je na následujícím obrázku.

i-FARMIS Profi

Systém i-FARMIS Profi může být vybaven přístupem do on-line databáze léčivých přípravků AISLP. Díky této technologii se nemusíte starat o pravidelné aktualizace lokálních instalací programu AISLP. V rámci této služby je zpoplatněno pouze každé zobrazení informace o léčivém přípravku. Díky tomu platíte jen za skutečně získané informace.

i-FARMIS Profi

Objednávkový systém i-FARMIS Profi je možné provozovat na vlastním serveru, což je vhodné zejména pro nemocniční provozy. Naopak lékárny, které nechtějí investovat do drahého hardware a software, mohou využít služby hostování na serveru FARMIS. Server FARMIS je umístěn v jednom z nejmodernějších datových center v České republice s garantovanou dostupností 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Lékárně tak odpadá starost s provozováním objednávkového systému a prostřednictvím internetového připojení si pouze vyměňuje informace se serverem o nových objednávkách a o průběhu realizace již přijatých objednávek. Na rozdíl od internetové lékárny je možné provoz specializovaného obchodu i-FARMIS Profi zahájit ve velmi krátké době, protože není třeba obchod naplnit podrobnými údaji o nabízeném zboží.

i-FARMIS Profi

Systém i-FARMIS Profi využívá robustní databázovou platformu typu klient-server, která umožňuje nasazení v provozech všech velikostí. Díky velmi nízké počáteční finanční investici do systému i-FARMIS Profi provozovaného na serveru FARMIS je tento produkt také ideálním řešením pro lékárny, které chtějí oslovit například malou množinu lékařů.