Databáze lékových interakcí

Databáze lékových interakcí je znalostní databáze, která pomáhá lékárníkům orientovat se v problematice užívání kombinace léků a jejich vzájemného ovlivňování. Databázi vytváří a udržuje firma DrugAgency a.s. od roku 2001 a v současné době se v ní nachází na půl milionu záznamů. Databáze lékových interakcí je volitelná součást farmaceutického informačního systému FARMIS2 a je do něj plně integrována, čímž uživatel získává možnost pracovat ve známém prostředí svého programu.

Využití

Prostřednictvím databáze lékových interakcí je možné automaticky provést kontrolu všech vydávaných léčivých přípravků pacientovi, vyhodnotit všechny vzájemné kombinace a následně upozornit na možné negativní důsledky kombinace dvou konkrétních přípravků. Pro snadnou orientaci se zobrazí závažnost interakce, která dosahuje hodnot v rozmezí 0 (k lékové interakci nedochází) až 6 (výrobce léčivých přípravků s ohledem na možné závažné důsledky nedoporučuje společné užívání). Každý záznam o lékové interakci obsahuje pevně strukturovanou informaci, která zahrnuje důsledek a mechanismus lékové interakce a zvláštní opatření, které je doporučeno v souvislosti s interakcí provést. Dále obsahuje sekci komentář, kde se přesně cituje originální práce nebo SPC, a na závěr citaci literatury.

Zobrazení detailu interakce v programu FARMIS2

Zobrazení detailu interakce v programu FARMIS2

Databáze lékových interakcí je postavena tak, aby pomohla odborníkům v orientaci mezi předepsanými léky, aktuálně užívanými léky a léky nakoupenými ve volném prodeji. Databázi je možné použít nejen pro kontrolu právě vydávaných léků, ale i léků vydaných v minulosti, a to díky centrálnímu úložišti eReceptů SÚKL, které poskytuje informace o lékové historii pacienta. Databáze je zdravotnický prostředek a jako jediná v České republice je přímo určena k optimalizaci farmakoterapie.

Aktualizace

Databáze lékových interakcí je pravidelně aktualizována prostřednictvím internetového aktualizačního systému, který je integrovaný přímo ve farmaceutickém informačním systému FARMIS2.

Související odkazy