Typy provozoven používající systém FARMIS2

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 152 7 087
OOVL 21 30
Prodejna ZP 60 119
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 14 63
Škola 8 140
Ostatní 5 11
Celkem 1 262 7 465