Číselník SPC

Databáze SPC je volitelná součást sytému FaRMIS, která je nadstavbou číselníku PDK a umožňuje lékárníkovi snadný a přehledný přístup k informacím o přípravcích. Výrobcem je společnost PharmData, která informace o lécích získává ze SÚKL a v případě doplňkového sortimentu od příslušných výrobců. Vedle základní charakteristiky přípravku, způsobu jeho použití a dávkování naleznete v SPC také řadu dalších informací, jako například odkazy na internetové stránky výrobců a podobně. Výhodou využití modulu SPC je jeho integrace přímo do prostředí systému FaRMIS. Na rozdíl od jiných databází tak získáváte možnost pracovat ve známém prostředí Vašeho programu.

Číselník SPC

Program FaRMIS je standardně od verze 4.2.0 vybaven funkcemi, které umožňují vstup do databáze SPC na všech důležitých místech. Při expedici, retaxaci, objednávání, prohlížení sortimentu, číselníku PDK a řadě dalších činností máte vždy po ruce vstup do příslušné databáze. Zobrazení jednotlivých odstavců je individuálně nastavitelné pro každou databázi. Pomocí funkčních kláves (F1 - F12) můžete obsah článků filtrovat a rychle tak nalézt požadované informace. Zobrazenou část můžete okamžitě vytisknout a před tiskem lze text opatřit vlastním komentářem. Pravidelné aktualizace všech databází jsou zajišťovány prostřednictvím standardních aktualizačních CD-ROM disků, které jsou lékárnám zasílány.

Číselník SPC

Pokud není uživatel přihlášen, nelze objednávat.