Servis

Žádný informační systém se neobejde bez trvalé odborné podpory výrobce. V případě sítí s větším počtem stanic je kromě aktualizací vlastního programového produktu navíc nutné zajistit i údržbu a obnovu všech propojených počítačů a chránit tak systém proti nenadálým a zbytečným selháním. Servis programu FARMIS je v tomto směru plně podřízen jeho uživatelům.

Aktualizace

Průběžné aktualizace jsou lékárnám zasílány každé čtvrtletí na CD-ROM společně s číselníky VZP, MFČR, registrem lékařů, číselníkem PDK, databází SPC a dalšími volitelnými databázemi.

Internet

Veškeré aktualizace a novinky jsou snadno dostupné také na internetových stránkách společnosti FARMIS s.r.o., odkud si je můžete stáhnout přímo do programu pomocí zabudovaného aktualizátoru. Na zveřejnění nového číselníku nebo nové verze programu jste automaticky upozorněni prostřednictvím informačního e-mailu.

Instalace

Vlastní instalace všech aktualizací jsou v programu automatizovány natolik, aby mohl každý uživatel provést aktualizaci samostatně, bez nutnosti zásahu servisního technika.

Telefonické konzultace

U mnoha drobných problémů není nutná přímá návštěva servisního technika v lékárně a lze je vyřešit prostřednictvím telefonických konzultací se servisním technikem nebo na hot-line lince společnosti FARMIS s.r.o.

Servis přímo v lékárnách

Přes veškerou snahu je čas od času potřeba zasáhnout přímo v terénu a opravit chyby vzniklé nepřízní prostředí. Servis přímo v lékárnách zajišťuje tým zkušených servisních techniků, který je při práci přímo podporován programátorským zázemím.

Dodávky výpočetní techniky

V rámci komplexnosti servisních služeb zajišťujeme také pravidelnou údržbu Vašich stávajících zařízení, dodávky nové výpočetní i kancelářské techniky a rekonstrukce zastaralých počítačových sítí.

Objednávky

Pro ceny servisních zásahů a jejich objednávky se obraťte na libovolného pracovníka obchodu, servisu nebo administrativy společnosti FARMIS s.r.o.

Vzdálená správa Vzdálená správa 1

Vzdálená správa 3 Vzdálená správa 3