O nás

Specializujeme se na vývoj, prodej a servis lékárenských systémů.

Vývojový tým tvoří programátoři, kteří mají bohaté zkušenosti s tvorbou informačních systémů zejména ve zdravotnictví (lékárenské systémy, distribuční systémy, nemocniční intranetové systémy apod.).

Naše společnost vyvíjí informační systém pro lékárny již od roku 1997. Poprvé byl náš systém nasazen do ostrého provozu v lékárně v roce 1998, tehdy ještě pod názvem PaENIUM.

K přejmenování programu i celé společnosti na FARMIS došlo v roce 2004. Tento název je zkratkou pro FARMaceutický Informační Systém. Název byl zvolen z důvodu využívání unikátních odborných znalostních databází, které byly vytvořeny naší společností ve spolupráci s lékárníky a integrovány do programu. Znalostní databáze upozorňují během výdeje na možnost případné alergické reakce pacienta i na možné kontraindikace se stavy a diagnózami, jakými jsou například gravidita, glaukom, nemoci srdce, jater nebo ledvin. Rovněž se kontroluje výskyt interakcí nejen mezi aktuálně vydávanými léky, ale díky záznamům o lékové historii i zpětně. Pro usnadnění a zkvalitnění expedice jsou k dispozici intuitivní piktogramy a dispenzační minimum.

Dalším mezníkem ve vývoji společnosti byl rok 2010, kdy jsme do lékáren začali nasazovat nástupce programu FARMIS, jednoduše pojmenovaný FARMIS2. Na rozdíl od svého předchůdce, který byl vyvíjen v prostředí FoxPro 2.6 pro DOS, je FARMIS2 vyvíjen ve vývojovém prostředí Delphi a využívá relační databázový server Firebird. Díky využití technologie klient-server lze provozní data programu lépe zabezpečit před neautorizovaným zásahem, jejich ztrátou či poškozením integrity.

Díky velkému množství našich zákazníků se FARMIS2 stal nejrozšířenějším farmaceutickým informačním systémem v České republice. Kolik jej aktuálně používá provozoven (lékáren, výdejen léčiv, prodejen zdravotnických prostředků) a na kolika stanicích běží, můžete zjistit zde.

TÜV

V roce 2003 jsme zavedli a nadále používáme systém řízení kvality, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2016 pro následující obory činností:

  • Návrh, vývoj, výroba a servis software pro lékárny.
  • Dodávky zařízení do lékáren včetně montáže počítačů.

Certifikát k nahlédnutí.