Lékové záznamy pacienta

Lékové karty jsou moderní produkt, který je výsledkem dlouhodobé spolupráce lékárníků s programátory a vytváří zcela novou dimenzi ve vztazích mezi lékárnou a pacientem.
Spousta lékárníků se ještě dnes mylně domnívá, že lékové, a s nimi související klientské, karty jsou něčím, co snižuje prestiž jejich poslání a zatahuje lékárníky spíše do víru podlých praktik konkurenčního boje. Opak je však pravdou!
Léková karta není českým vynálezem a bylo tedy jen pouhou otázkou času, kdy tento produkt překročí také naše hranice. Lékárníci v Kanadě vedou lékové karty pacientům již 40 let. V Evropě jsou lékové karty rozšířené v Německu, Nizozemsku, Francii, Belgii, Velké Británii, Finsku a Dánsku. Švédsko se dokonce připravuje tuto službu uzákonit. Nejvíce zkušeností mají kolegové ve Velké Británii, kde na počátku osmdesátých let vláda poskytovala finanční podporu pro zavedení takovýchto databází.
U nás sice lékárnám nikdo finanční podporu neposkytuje, ale zvýšený zájem pacientů o lékárnu s takto nadstandardními službami jistě návratnost investic přinejmenším urychlí. Všichni jsme rovněž přesvědčeni, že smyslem povolání lékárníka je pomáhat. Statistické údaje, hovořící o počtu hospitalizovaných pacientů z důvodu nežádoucích účinků léčiv, jsou smutné. Pokud lékař udělá chybu, je lékárna poslední možnou instancí, která může ješte nebezpečný omyl napravit.

Jak tedy vlastně celý systém funguje?

Pacient si při odchodu od lékaře na klientské kartě ověří zda je otevřeno a zamíří přímo do lékárny. Po příchodu předá expedujícímu lékárníkovi svojí klientskou kartičku a ten ji pomocí snímače čárového kódu identifikuje. Program FARMIS pak sám započne expedici v návaznosti na historii daného pacienta.

V průběhu expedice program FARMIS:

  • Předvyplní hlavičku receptu a pokud má lékárna u pacienta uveden kód pojištěnce (rodné číslo), umožní zkontrolovat správnost údajů o pojišťovně.
  • Upozorňuje na možný výskyt alergické reakce pacienta podle účinné látky vydávaných preparátů.
  • Prověřuje kontraindikace vydávaných přípravků v návaznosti na diagnózy vyplněné v lékové kartě pacienta.
  • Kontroluje interakce odebíraných přípravků jak v rámci receptů, tak i mezi expedicí na recepty a volným prodejem.
  • Kontroluje interakce v návaznosti na historii pacienta za předem nastavené období.
  • Umožňuje sledovat a vyhodnocovat historii úhrad pacienta podle několika volitelných kritérií.

Co když si ale pacient vyzvedává léky ve dvou lékárnách?

Máte pravdu, v takovémto případě není možné interakce zachytit. Na tomto příkladu vidíte, jak je pro pacienta výhodné, aby si vyzvedával léky u svého lékárníka, který mu kartu vede. Tímto je jednoznačně podporován typ tzv. "rodinné lékárny".

Neopomenutelnou funkcí klientské karty je i prezentace Vaší lékárny. Proto jsme se cíleně vyhnuli použití levných papírových náhrad a rozhodli jsme se pro elegantní laminované kreditní karty s dlouhodobou životností. Součástí kvalitního programu jsou zkrátka i kvalitní doplňky.

Podrobnější informace o produktu lékových karet a jejich cenách Vám rádi poskytneme na známých telefonních číslech střediska péče o zákazníky společnosti FARMIS s.r.o.