FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 24.5.2019

24.05.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 24.5.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.5.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2019 verze 010010, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01045 platné od 1.5.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.5.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2019.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.6.2019

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 20.5.2019

20.05.2019 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 20.5.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.5.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2019 verze 010010, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01045 platné od 1.5.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.5.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2019.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.6.2019

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.5.2019

20.05.2019 15:24 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.5.2019
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.5.2019. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a
Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti
dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 17.5.2019

17.05.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 17.5.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.5.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2019 verze 010010, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01045 platné od 1.5.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.5.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.5.2019 - oprava 1

10.05.2019 15:40 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.5.2019 - oprava 1
Do balíčku byl doplněn číselník VZP HVLP 1045 a číselník PZT SZP. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 30.4.2019, platný od 1.5.2019.
- Číselník PZT VZP 1010 ze dne 29.4.2019, platný od 1.5.2019.
- Číselník PZT SZP ze dne 30.4.2019, platný od 1.5.2019.
- Číselník VZP HVLP 1045 ze dne 3.5.2019, platný od 1.5.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 30.4.2019.
- Číselník lékařů ze dne 6.5.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.4.2019.