FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 21.9.2018

21.09.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 21.9.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.9.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01036 platné od 1.9.2018. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.9.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.10.2018

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.9.2018

21.09.2018 11:26 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.9.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.9.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 20.9.2018

20.09.2018 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 20.9.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.9.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01036 platné od 1.9.2018. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.9.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.10.2018

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 14.9.2018

14.09.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 14.9.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.9.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01036 platné od 1.9.2018. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.9.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2018.

Obecná informace

Obchodní dny pro lékárny již ve středu 12.9.2018

10.09.2018 14:44 ~ Obecná informace


Obchodní dny pro lékárny již ve středu 12.9.2018
Dovolujeme si Vás ještě jednou pozvat na první ročník veletrhu Obchodní dny pro lékárny, který se koná 12.9.2018 na výstavišti Flora v Olomouci. Naše společnost se bude veletrhu účastnit jako vystavovatel a na našem stánku pro Vás mimo jiné bude připraveno lahodné osvěžení. Těšíme se na Vás!
Podrobnosti naleznete na stránkách této akce.