FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 24.2.2017

24.02.2017 15:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 24.2.2017
Úhrady a max.ceny HVLP podle opravy SÚKLu platné od 16.2.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2017 verze 00990, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2017 verze 00989, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01012 platné od 16.2.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 16.2.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.3.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 21.2.2017

21.02.2017 16:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 21.2.2017
Úhrady a max.ceny HVLP podle opravy SÚKLu platné od 16.2.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2017 verze 00990, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2017 verze 00989, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01012 platné od 16.2.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 16.2.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.3.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 20.2.2017

20.02.2017 16:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 20.2.2017
Úhrady a max.ceny HVLP podle opravy SÚKLu platné od 16.2.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2017 verze 00990, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2017 verze 00989, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01011 platné od 1.2.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 16.2.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.3.2017.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.2.2017

20.02.2017 15:44 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.2.2017
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.2.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.4.3. ze dne 18.2.2017

20.02.2017 12:35 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.4.3. ze dne 18.2.2017
Verze obsahuje drobné úpravy v souvislosti se zavedením EET:
- Byla doplněna podpora zhuštěného tisku účtenek pro pokladní tiskárny.
V nastavení počítače je nutné zvolit správný typ tiskárny (Epson nebo Star)
a správně také nastavit nový přepínač "Termo tisk".
- Dále byla doplněna EET sekce na potvrzení o přerušeném expedičním případu.
- V případě výdeje do pomocné stanice (při dávce dokladů pro fakturaci
doplatků) je možné v dialogu s pokladnou vypnout zasílání do EET pomocí
klávesy [CTRL+X].
- V přehledu EET komunikace je možné vyhledávat podle zadaného data [CTRL+D]
a zobrazit statistiku komunikace pomocí klávesy [CTRL+S].