FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 20.10.2016

22.10.2016 20:25 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 20.10.2016
POZOR ! Číselník PharmData PharmData SPC po instalaci zabírá přes 800 MB!

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.3 ze dne 21.10.2016

21.10.2016 15:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.3 ze dne 21.10.2016
Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2016. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2016 verze 00986, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2016 verze 00986, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01007 platné od 1.10.2016. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.10.2016. Boudoucí ještě neplatné max. ceny a úhrady které budou platit od 1.11.2016 v polích NEW.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.3 ze dne 20.10.2016

20.10.2016 17:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.3 ze dne 20.10.2016
Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2016. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2016 verze 00986, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2016 verze 00986, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01007 platné od 1.10.2016. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.10.2016. Boudoucí ještě neplatné max. ceny a úhrady které budou platit od 1.11.2016 v polích NEW.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.10.2016

20.10.2016 17:21 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.10.2016
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.10.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.3 ze dne 14.10.2016

14.10.2016 15:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.3 ze dne 14.10.2016
Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2016. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2016 verze 00986, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2016 verze 00986, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01007 platné od 1.10.2016. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.10.2016.