FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 22.8.2016

28.08.2016 09:30 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 22.8.2016
POZOR ! Číselník PharmData PharmData SPC po instalaci zabírá přes 700 MB!

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.3 ze dne 26.8.2016

26.08.2016 15:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.3 ze dne 26.8.2016
Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2016. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2016 verze 00983, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2016 verze 00983, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01005 platné od 1.8.2016. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.8.2016. Budoucí, ještě neplatné max.ceny a úhrady, které budou platit od 1.9.2016.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.3 ze dne 23.8.2016

23.08.2016 16:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.3 ze dne 23.8.2016
Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2016. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2016 verze 00983, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2016 verze 00983, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01005 platné od 1.8.2016. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.8.2016. Budoucí, ještě neplatné max.ceny a úhrady, které budou platit od 1.9.2016.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.3 ze dne 22.8.2016

22.08.2016 16:45 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.3 ze dne 22.8.2016
Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2016. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2016 verze 00983, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2016 verze 00983, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01005 platné od 1.8.2016. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.8.2016. Budoucí, ještě neplatné max.ceny a úhrady, které budou platit od 1.9.2016.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.8.2016

20.08.2016 23:14 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.8.2016
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.8.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.