Profylaxe

Profylaxí se rozumí preventivní údržba výpočetní techniky a běžného příslušenství včetně diagnostiky.

Cíle profylaxe:

  • Snížení poruchovosti a hlučnosti
  • Snížení hladiny škodlivého záření
  • Zvýšení životnosti čištěné techniky či zařízení
  • Zvýšení hygienického standardu pracoviště
  • Motivace pracovníků k šetrnějšímu zacházení s technikou

Výpočetní a kancelářská technika působí při svém provozu jako magnet na kouř a prach. Tyto negativní vlivy pak působí nejen na životnost, ale i na chod citlivé a drahé techniky. Zkušenost nám dává za pravdu, že kromě nutné údržby i preventivní prohlídky a čištění zvyšují dlouhodobou polehlivost všech Vašich zařízení.
Prachem zanesený chladič procesoru je nejčastější příčinou jeho přehřívání. Praxe jasně prokázala, že nestabilní provozní teplota procesoru je pravou příčinou podivných a nepravidelných výpadků systému. Spojení prachu a elektrického proudu je dále také možnou příčinou požáru, s mnohdy vážnými materiálními následky. Nezanedbatelný je pak i perfektní vzhled techniky.
V dnešní době je pravděpodobně jedinou možnou metodou obrany pravidelné čištění a údržba všech zařízení.
Tato údržba je odborně nazývána profylaxí a má za úkol předcházet možnému nečekanému výpadku techniky. Vedle podceňovaného problému vnitřních nečistot se zaměřuje zároveň na kontroly záložních zdrojů, chladicích ventilátorů a stavu opotřebení všech jednotlivých zařízení zapojených do výpočetního systému.

Odborná profylaxe u zákazníka

Servisní organizace společnosti FARMIS s.r.o. nabízí svým obchodním partnerům služby typu profylaxe. K rozhodnutí poskytovat i takovéto služby nás vedou praktické zkušenosti s poměrně častými a navíc zbytečnými poruchami výpočetní techniky v lékárnách.
Naši specialisté jsou vybaveni nářadím, které splňuje veškeré zásady pro takovou činnost. Navíc jsou všichni technici pro tuto práci vyškoleni a přebírají za ni zodpovědnost.

Seznam prováděných profylaktických operací:

  • Profylaxe pracovních stanic
  • Profylaxe serverů
  • Kontrola a výměna záložních zdrojů
  • Modernizace nebo rozšíření zastaralé techniky
  • Rekonstrukce zastaralých koaxiálních rozvodů

Tyto služby jsou prováděny u zákazníka a je nutné je předem objednat. V případě, že není z technických důvodů možné provést profylaxi na místě, zajistí servisní organizace odvoz a může za úhradu zapůjčit zařízení potřebné pro překlenutí doby profylaxe.

Bližší informace o prováděných profylaxích a jejich cenách Vám rádi poskytneme na telefonních číslech střediska technické podpory společnosti FARMIS s.r.o.