Zápůjčky výpočetní techniky

Jestliže se některá z důležitých součástí Vašeho výpočetního systému náhle porouchá a oprava svou délkou přesahuje dobu, po kterou můžete zařízení bez následků postrádat, je možné požádat společnost FARMIS s.r.o. o zapůjčení náhradní techniky. Pokud je zápůjční technika požadovaného druhu k dispozici, můžete jí mít prakticky okamžitě.

Pro případy předen plánovaných inventur, přecenění, jednorázových akcí nebo oprav, pro které se nevyplatí koupě vlastního zařízení, je také možné domluvit zápůjčku. V takovémto případě je vhodné domluvit a objednat termín zapůjčení s dostatečným předstihem.

Všechna zápůjční zařízení jsou vybavena základní sadou spotřebního materiálu. Pokud předpokládáte spotřebu nad rámec základní výbavy, je nutné zvýšené množství spotřebního materiálu předem objednat.

Běžně půjčovaná technika:

  • Tiskárny čárového kódu
  • Skenery čárového kódu
  • Kancelářské inkoustové tiskárny
  • Síťové karty a switch
  • PC - stanice
  • PC - server

Objednávky zápůjček a jejich aktuální ceny Vám rádi sdělíme na telefonních číslech sekretariátu společnosti FARMIS s.r.o.