FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 28.2.2018

28.02.2018 18:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 28.2.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.3.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2018 verze 00996, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01026 platné od 1.2.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.3.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 23.2.2018

23.02.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 23.2.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2018 verze 00996, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01026 platné od 1.2.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.2.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2018. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.3.2018

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.2.2018

20.02.2018 18:33 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.2.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.2.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 20.2.2018

20.02.2018 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 20.2.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2018 verze 00996, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01026 platné od 1.2.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.2.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2018. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.3.2018

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 16.2.2018

16.02.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 16.2.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2018 verze 00996, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01026 platné od 1.2.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.2.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2018.