FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 20.2.2019

20.02.2019 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 20.2.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 6.2.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2019 verze 010007, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01041 platné od 1.2.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 6.2.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2019.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.2.2019

20.02.2019 16:28 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.2.2019
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.2.2019. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a
Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti
dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou
zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 15.2.2019

15.02.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 15.2.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 6.2.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2019 verze 010007, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01041 platné od 1.2.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 6.2.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2019.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.9.1. ze dne 13.2.2019

13.02.2019 19:39 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.9.1. ze dne 13.2.2019
Verze obsahuje zejména úpravy v systému EMVS. Jedná se o následující změny:
-Opravena chyba při zobrazení rekapitulace expedičního případu.
-Příznak EMVS lze vypnout na skladové kartě i u ostatních číselníků.
 Aktivovat jej je možné pouze pro číselník "1".
-V sortimentní kartě lze příznak EMVS nastavit také pouze pro číselník "1".
-Novým přepínačem v nastavení lékárny v sekci "Příjem 3" lze zapnout nebo
 vypnout přenášení příznaků EMVS z dodacího listu od distributora.
-EMVS kódy jsou podporovány v retaxaci, kde dochází při výdeji k ověření a
 zároveň k vyřazení přípravků.
-Opravena možnost vložit položku v retaxaci při fiktivním skladu, pokud
 zboží není skladem.
-Při fiktivním skladu neprobíhá komunikace s EMVS.
-EMVS kódy jsou podporovány také v převodkách.
-V číselníku skladů lze nastavit příznak "Automaticky vydat z EMVS". Pokud
 je uskutečněn převod na tento sklad, dochází při uzavření převodky
 k vyřazení v EMVS.
-Po sejmutí EMVS kódu v příjemce je u položky automaticky nastaven příznak
 EMVS, pokud ještě nebyl nastaven.
-Při spuštění programu dochází k automatickému odesílání hlášení SÚKL OP
 o zaznamenaných alertech. Funkci je třeba zapnout v nastavení lékárny
 v sekci "Komunikace".
-Při vypnutí přepínače "Komunikovat EMVS" je celý systém vyřazen.
--Nepřenáší se příznak EMVS od distributora.
--V příjemce je u položek EMVS vypnuto a nelze jej zapnout.
--V průběhu expedice je možné karty s příznakem EMVS vydávat jako běžné.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 9.2.2019

09.02.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 9.2.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 6.2.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2019 verze 010007, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01041 platné od 1.2.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 6.2.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.2.2019.