FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.5.2018

20.05.2018 12:14 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.5.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.5.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 18.5.2018

18.05.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 18.5.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 10.5.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2018 verze 010001, úhrady VZP Stoma platné od 1.4.2018 verze 01000, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01031 platné od 10.5.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 10.5.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.6.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 11.5.2018

11.05.2018 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 11.5.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 10.5.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2018 verze 010001, úhrady VZP Stoma platné od 1.4.2018 verze 01000, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01031 platné od 10.5.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 10.5.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 10.5.2018

10.05.2018 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 10.5.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 10.5.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2018 verze 010001, úhrady VZP Stoma platné od 1.4.2018 verze 01000, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01027 platné od 1.3.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.5.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2018.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.5.2018 - oprava 1

09.05.2018 21:10 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.5.2018 - oprava 1
V balíčku byl mimořádně aktualizován číselník SÚKL (Seznam cen a úhrad
LP/PZLU). Dále byl doplněn číselník PZT SZP a číselník HVLP VZP a
aktualizován číselník KLK a databáze piktogramů.

Sdělení SÚKL:
Ústav ve vydávané opravě seznamu opravil zjištěnou vadu u léčivých přípravků
MICTONORM UNO (SÚKL kódy 0207822, 0207836), které nemají být v Seznamu
platném od 1.5.2018 uvedeny, neboť rozhodnutí o převodu registrace léčivých
přípravků MICTONORM UNO (SÚKL kódy 0207822, 0207836) bude účinné až
od 1.9.2018.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 9.5.2018, platný od 10.5.2018.
- Číselník PZT VZP 1001 ze dne 27.4.2018, platný od 1.5.2018.
- Číselník PZT SZP ze dne 9.5.2018, platný od 1.5.2018.
- Číselník HVLP VZP 1030 ze dne 2.5.2018, platný od 1.5.2018.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 9.5.2018.
- Číselník lékařů ze dne 30.4.2018.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 9.5.2018.