FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

V aktualizačním systému byl vydán: Interakce Vademecum DrugAgency 07/2023

30.06.2023 18:41 ~ Aktualizace interakcí Vademecum Infopharm


Interakce Vademecum DrugAgency 07/2023
Interakce Vademecum DrugAgency 07/2023

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.7.2023

30.06.2023 18:39 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.7.2023
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.7.2023. Jedná se o číselník SÚKL HVLP
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP
hrazených na poukaz), číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP).
Číselníky VZP PZT a SZP PZT nebyly prozatím zveřejněny. Dále byl
aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 30.6.2023, platný od 1.7.2023.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.6.2023, platný od 1.7.2023.
- Číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP) ze dne 30.6.2023.
- Číselník lékařů ze dne 26.6.2023.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 12.8.2020.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 30.6.2023

30.06.2023 18:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 30.6.2023
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2023. Úhrady VZP PZT platné od 1.6.2023 verze 01091, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2023 verze 01014, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01135 platné od 1.6.2023. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.7.2023.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 30.6.2023

30.06.2023 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 30.6.2023
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.6.2023. Úhrady VZP PZT platné od 1.6.2023 verze 01091, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2023 verze 01014, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01135 platné od 1.6.2023. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.6.2023. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.7.2023

Aktualizace programu FaRMIS2

V aktualizačním systému byl vydán: Aplikace v1.6.0.15

29.06.2023 14:12 ~ Aktualizace programu FaRMIS2


Aplikace v1.6.0.15
Aplikace v1.6.0.15