FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 1.2.2019

01.02.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 1.2.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2019 verze 010007, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01040 platné od 1.1.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.2.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.1.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.2.2019

31.01.2019 20:26 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.2.2019
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.2.2019. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník PZT VZP 1007 a číselník KLK
registrovaných léčivých přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 31.1.2019, platný od 1.2.2019.
- Číselník PZT VZP 1007 ze dne 31.1.2019, platný od 1.2.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.1.2019.
- Číselník lékařů ze dne 28.1.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.10.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 31.1.2019

31.01.2019 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 31.1.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.1.2019 verze 010006, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01040 platné od 1.1.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.2.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.1.2019.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 25.1.2019

25.01.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 25.1.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.1.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.1.2019 verze 010006, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01040 platné od 1.1.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.1.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.1.2019.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.1.2019

20.01.2019 16:59 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.1.2019
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.1.2019. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a
Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti
dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou
zatím účinná.