FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.4.2019

30.03.2019 22:50 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.4.2019
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.4.2019. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník PZT VZP 1009 a číselník KLK
registrovaných léčivých přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 29.3.2019, platný od 1.4.2019.
- Číselník PZT VZP 1009 ze dne 29.3.2019, platný od 1.4.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 29.3.2019.
- Číselník lékařů ze dne 25.3.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.10.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 29.3.2019

29.03.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 29.3.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.3.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.3.2019 verze 010008, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01043 platné od 1.2.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.3.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.3.2019.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 22.3.2019

22.03.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 22.3.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.3.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.3.2019 verze 010008, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01043 platné od 1.2.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.3.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.3.2019.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.3.2019

20.03.2019 17:14 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.3.2019
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.3.2019. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a
Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti
dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí nejsou
zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 20.3.2019

20.03.2019 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 20.3.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.3.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.3.2019 verze 010008, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01043 platné od 1.2.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.3.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.3.2019.