FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.8.5. ze dne 26.12.2018

26.12.2018 21:00 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.8.5. ze dne 26.12.2018
Verze obsahuje podporu změn, které platí od 1.1.2019. Jedná se o nový cenový
předpis 1/2019/FAR ministerstva zdravotnictví, který upravuje cenovou
regulaci léčivých přípravků a změnu dispenzačních poplatků, které budou nově
účtovány za jednotlivé položky. V průběhu instalace nové verze dojde také
k aktualizaci programu VKONTROL. Podrobný popis nových funkcí a postup
přechodu do roku 2019 naleznete v samostatném dokumentu, který je součástí
balíku dokumentace.

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 8.8.5.

23.12.2018 19:54 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 8.8.5.
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 8.8.5. obsahuje:
- Přehled novinek programu FaRMIS
- Cenový předpis MZ 1/2019/FAR
- Vyhláška MZ 301/2018 - seznam zdravotních výkonů

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.8.5. ze dne 23.12.2018

23.12.2018 19:53 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.8.5. ze dne 23.12.2018
Verze obsahuje podporu změn, které platí od 1.1.2019. Jedná se o nový cenový
předpis 1/2019/FAR ministerstva zdravotnictví, který upravuje cenovou
regulaci léčivých přípravků a změnu dispenzačních poplatků, které budou nově
účtovány za jednotlivé položky. V průběhu instalace nové verze dojde také
k aktualizaci programu VKONTROL. Podrobný popis nových funkcí a postup
přechodu do roku 2019 naleznete v samostatném dokumentu, který je součástí
balíku dokumentace.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 21.12.2018

21.12.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 21.12.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.12.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.12.2018 verze 010005, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2018 verze 01003, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01039 platné od 1.12.2018. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.12.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2018.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.12.2018

21.12.2018 14:21 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.12.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.12.2018. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a
Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti
dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.