FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 05.11.2022

05.11.2022 16:16 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 05.11.2022
Číselník PharmData SPC pravidelná aktualizace.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.11.2022

31.10.2022 21:02 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.11.2022
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.11.2022. Jedná se o číselník SÚKL
HVLP (Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad
ZP hrazených na poukaz), číselník VZP PZT, SZP PZT a číselník KLK (Databáze
léčivých přípravků DLP). Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 31.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník VZP PZT 1082 ze dne 26.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník SZP PZT ze dne 31.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP) ze dne 31.10.2022.
- Číselník lékařů ze dne 31.10.2022.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 12.8.2020.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 28.10.2022

28.10.2022 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 28.10.2022
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2022. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2022 verze 01081, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2022 verze 01012, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01119 platné od 7.10.2022. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.10.2022V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.11.2022

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 21.10.2022

21.10.2022 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 21.10.2022
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2022. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2022 verze 01081, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2022 verze 01012, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01119 platné od 7.10.2022. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.10.2022V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.11.2022

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.10.2022

21.10.2022 10:28 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.10.2022
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.10.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje
rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně
vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků
zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)
zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního
sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu
uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze
zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU
ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro
zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020,
které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.