FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 19.11.2022

20.11.2022 09:36 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 19.11.2022
Číselník PharmData SPC pravidelná aktualizace.

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 05.11.2022

05.11.2022 16:16 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 05.11.2022
Číselník PharmData SPC pravidelná aktualizace.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.11.2022

31.10.2022 21:02 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.11.2022
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.11.2022. Jedná se o číselník SÚKL
HVLP (Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad
ZP hrazených na poukaz), číselník VZP PZT, SZP PZT a číselník KLK (Databáze
léčivých přípravků DLP). Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 31.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník VZP PZT 1082 ze dne 26.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník SZP PZT ze dne 31.10.2022, platný od 1.11.2022.
- Číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP) ze dne 31.10.2022.
- Číselník lékařů ze dne 31.10.2022.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 12.8.2020.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 28.10.2022

28.10.2022 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 28.10.2022
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2022. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2022 verze 01081, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2022 verze 01012, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01119 platné od 7.10.2022. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.10.2022V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.11.2022

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 21.10.2022

21.10.2022 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 21.10.2022
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2022. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2022 verze 01081, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2022 verze 01012, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01119 platné od 7.10.2022. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.10.2022V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.11.2022