FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.10.2022

21.10.2022 10:28 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.10.2022
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.10.2022. Stejně tak Seznam zohledňuje
rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně
vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků
zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)
zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního
sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu
uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze
zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU
ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro
zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020,
které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 20.10.2022

20.10.2022 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 20.10.2022
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2022. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2022 verze 01081, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2022 verze 01012, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01119 platné od 7.10.2022. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.10.2022V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.11.2022

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 17.10.2022

17.10.2022 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 17.10.2022
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2022. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2022 verze 01081, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2022 verze 01012, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01119 platné od 7.10.2022. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.10.2022

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 16.10.2022

16.10.2022 13:23 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 16.10.2022
Číselník PharmData SPC pravidelná aktualizace.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 14.10.2022

14.10.2022 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 14.10.2022
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2022. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2022 verze 01081, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2022 verze 01012, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01118 platné od 1.10.2022. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.10.2022