FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 2.12.2017

02.12.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 2.12.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 1.12.17 platná od 1.12.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01022 platné od 2.11.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.12.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2017.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.5.8. ze dne 29.11.2017

02.12.2017 09:25 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.5.8. ze dne 29.11.2017
Verze obsahuje zejména úpravy v systému eReceptů. V průběhu instalace
programu bude také aktualizován program VZP KONTROL na verzi 1.48.
Podrobný popis úprav v systému eReceptů je obsažen v samostatném dokumentu.

Zde uvádíme pouze základní přehled úprav:
- Po načtení eReceptu je v možné provést okamžitou změnu stavu nebo kódu zdravotní pojišťovny v úložiště eReceptů pomocí tlačítka respective . Tuto změnu je možné provést později v obrazovce detailu eReceptu, která je z expedičního případu dostupná pomocí klávesy [ALT+F9].
- V expediční obrazovce jsou nyní zobrazovány dva stavy eReceptu. První reprezentuje aktuální stav eReceptu v úložišti a druhý je stav, který lékárna požaduje nastavit při zapsání výdeje. Druhý stav je nutné nastavit před uzavřením expedice. Změn stavu se provádí pomocí [ALT+F7].
- Datum prodloužení platnosti eReceptu (datum „Výpis do“) je možné měnit společně se stavem eReceptu pomocí funkce [ALT+F7].
- V případě uvedení eReceptu do stavu „Částečně vydaný“ je nutné nastavit datum prodloužení platnosti eReceptu (datum „Výpis do“). Nastavené datum se zobrazuje v horní části expediční obrazovky.
- Před uzavřením expedičního případu program testuje nenastavené stavy eReceptů a také nevhodné pořadí stavů v případě, že se stejný eRecept vyskytuje v případu vícekrát. Tato situace nastává zpravidla u opakovacích eReceptů.
- V seznamu chybně nastavených eReceptů je možné přímo měnit stav a datum platnosti eReceptu stejně jako v expedici. Po opravení všech chyb je možné pokračovat stisknutím klávesy [*].
- V průběhu expedice je možné měnit lékařem předepsaný návod pomocí klávesy [ALT+F6]. Návod se také zobrazuje v pravém horním rohu okna se seznamem expedovaných přípravků.
- V obrazovce s detailem eReceptu je možné pomocí klávesy [CTRL+T] vytisknout na účtenkové tiskárně vychystávací lístek pro aktuální eRecept. Lístek obsahuje jméno a příjmení pacienta, pohlaví, věk a seznam předepsaných přípravků.
- V expedičním případu je možné na libovolném eReceptu pomocí klávesy [CTRL+T] vytisknout vychystávací lístek pro všechny eRecepty v expedičním případu.
- Pomocí klávesy [CTRL+P] je možné zadat nebo opravit poznámku k výdeji eReceptu. U poznámky je možné také nastavit způsob upozornění lékaře, pokud to v rámci konkrétního eReceptu umožní.
- Pokud při uzavření expedice nebude možné některý výdej eReceptu zapsat na SÚKL, dojde automaticky ke zrušení všech ostatních odeslaných výdejů eReceptů v expedičním případu.
- Při uzavření expedičního případu dojde automaticky k odstranění prázdných eReceptů.

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Použití eReceptu v programu FaRMIS – verze 2017

02.12.2017 09:25 ~ Aktualizace dokumentace


Použití eReceptu v programu FaRMIS – verze 2017
Balíček Použití eReceptu v programu FaRMIS – verze 2017 obsahuje:
- Použití eReceptu v programu FaRMIS – verze 2017

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 1.12.2017

01.12.2017 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 1.12.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 1.12.17 platná od 1.12.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01022 platné od 2.11.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.12.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.11.2017.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.12.2017

30.11.2017 18:13 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.12.2017
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.12.2017. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník KLK registrovaných léčivých přípravků
a číselník PZT VZP 997. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 30.11.2017, platný od 1.12.2017.
- Číselník PZT VZP 997 ze dne 31.10.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník PZT SZP ze dne 1.11.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 30.11.2017.
- Číselník lékařů ze dne 27.11.2017.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.2.2017.