FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.4.0. ze dne 20.6.2005

21.06.2005 22:56 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.4.0. ze dne 20.6.2005
Popis všech novinek naleznete v samostatném dokumentu.
Tato verze programu bude rozeslána prostřednictvím aktualizačního CD
společně s novými číselníky VZP 550.

Aktualizace programu InfoBox FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: InfoBox FaRMIS ze dne 20.6.2005

21.06.2005 13:30 ~ Aktualizace programu InfoBox FaRMIS


InfoBox FaRMIS ze dne 20.6.2005
Pro instalaci a provoz této verze je vyžadován FaRMIS 4.4.0 z 20.6.2005 !
- doplněno automatické nastavení verze číselníků HVLP a PZT podle aktuálního datumu
- vylepšena možnost konfigurace barev pro různá hlášení, zobrazení nabídek apod.
- optimalizována rychlost aplikace

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 10.06.2005

21.06.2005 12:59 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 10.06.2005
Do číselníku bylo doplněno SPC k mnoho přípravkům.

Aktualizace - servisní dávka

V aktualizačním systému byl vydán: Taxy laborum platné od 1.7.2005

21.06.2005 12:52 ~ Aktualizace - servisní dávka


Taxy laborum platné od 1.7.2005
Maximální sazby za přípravu magistraliter (taxa laborum) platné od 1.7.2005.
Instalaci proveďte až 1.7.2005 !

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.3.3. ze dne 11.5.2005

11.05.2005 14:49 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.3.3. ze dne 11.5.2005
V této verzi byly opraveny následující chyby:
- chyba při zobrazení obrazovky „Vlastnosti zboží“ (CTRL+B)
- chyba v dotazech „Čerpání z konta – sumárně“ a „Čerpání z konta – podrobně“