FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 6.4 ze dne 28.02.2006

28.02.2006 17:16 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 6.4 ze dne 28.02.2006
Úhrady VZP platné od 1.3.2006, verze 571. Aktualizace podle SÚKL 1/2006. Maximální ceny podle MF platné od 1.7.2005 a dodatky platné od 14.2.2006. Podle výměru MF ČR č. 03/2006 platného od 2.1.2006 se mění u určených položek hodnota maximální přirážky z 32% na 29%.

Obecná informace

Dnes bylo rozesláno do lékáren aktualizační CD.

24.02.2006 15:35 ~ Obecná informace


Aktualizační CD obsahuje následující balíčky:

  • FaRMIS verze 4.6.9. ze dne 21.2.2006
  • Číselníky VZP verze 571 platné od 1.3.2006
  • Dokumentace k programu FaRMIS 4.6.9.
  • Číselník PDK 6.4 ze dne 17.02.2006
  • Číselník PharmData SPC ze dne 20.2.2006
  • InfoBox FaRMIS ze dne 22.2.2006

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 6.4 ze dne 24.02.2006

24.02.2006 15:13 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 6.4 ze dne 24.02.2006
Úhrady VZP platné od 1.1.2006 verze 570. Nové úhrady platné od 1.3.2006 v poli NEW. Aktualizace podle SÚKL 1/2006. Maximální ceny podle MF platné od 1.7.2005 a dodatky platné od 14.2.2006. Podle výměru MF ČR č. 03/2006 platného od 2.1.2006 se mění u určených položek hodnota maximální přirážky z 32% na 29%.

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 20.2.2006

23.02.2006 12:40 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 20.2.2006
POZOR ! Číselník PharmData SPC po instalaci zabírá 500 MB!

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 4.6.9

23.02.2006 12:22 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 4.6.9
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 4.6.9 obsahuje:
Program Farmis verze 4.6.9
- Průvodní dopis a postup instalace
- Přehled novinek programu FaRMIS
Věstník ministerstva financí
- Cenový věstník řada zdravotnictví 1/2006
- Cenový věstník částka 1/2006
- Cenový věstník částka 2/2006