FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 30.11.2017

30.11.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 30.11.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 1.12.17 platná od 1.12.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01022 platné od 2.11.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.12.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.11.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 24.11.2017

24.11.2017 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 24.11.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Oprava úhrad a max.ceny HVLP z 2.11.17 platná od 1.11.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01022 platné od 2.11.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.11.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.11.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.12.2017

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.11.2017 - oprava 2

21.11.2017 15:10 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.11.2017 - oprava 2
Do balíčku byl doplněn číselník HVLP VZP 1022. Dále byl aktualizován
číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 1.11.2017, platný od 2.11.2017.
- Číselník PZT VZP 997 ze dne 31.10.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník PZT SZP ze dne 1.11.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník HVLP VZP 1022 ze dne 3.11.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.10.2017.
- Číselník lékařů ze dne 20.11.2017.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.2.2017.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.11.2017

21.11.2017 10:03 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.11.2017
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.11.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 20.11.2017

20.11.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 20.11.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Oprava úhrad a max.ceny HVLP z 2.11.17 platná od 1.11.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01022 platné od 2.11.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.11.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.11.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.12.2017