FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 30.7.2021

30.07.2021 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 30.7.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.9.2021 verze 01059, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01093 platné od 1.7.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.7.2021.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.08.2021

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 23.7.2021

23.07.2021 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 23.7.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.9.2021 verze 01059, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01093 platné od 1.7.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.7.2021.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.08.2021

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 18.07.2021

22.07.2021 00:21 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 18.07.2021
Číselník PharmData SPC pravidelná aktualizace.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 21.7.2021

21.07.2021 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 21.7.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.9.2021 verze 01059, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01093 platné od 1.7.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.7.2021.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.08.2021

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.7.2021

20.07.2021 18:37 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.7.2021
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.7.2021. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU
ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro
zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020,
které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.