FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.7.2018 - oprava 1

09.07.2018 10:23 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.7.2018 - oprava 1
Do balíčku byl doplněn číselník HVLP VZP 1034. Dále byl aktualizován
číselník lékařů a databáze piktogramů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 29.6.2018, platný od 1.7.2018.
- Číselník PZT VZP 1002 ze dne 29.6.2018, platný od 1.7.2018.
- Číselník PZT SZP ze dne 29.6.2018, platný od 1.7.2018.
- Číselník HVLP VZP 1034 ze dne 2.7.2018, platný od 1.7.2018.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 29.6.2018.
- Číselník lékařů ze dne 2.7.2018.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 2.7.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 6.7.2018

06.07.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 6.7.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01034 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 3.7.2018

03.07.2018 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 3.7.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01034 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 30.6.2018

30.06.2018 19:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 30.6.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01033 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2018.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.7.2018

29.06.2018 19:09 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.7.2018
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.7.2018. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), PZT VZP 1002, PZT SZP a číselník KLK
registrovaných léčivých přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 29.6.2018, platný od 1.7.2018.
- Číselník PZT VZP 1002 ze dne 29.6.2018, platný od 1.7.2018.
- Číselník PZT SZP ze dne 29.6.2018, platný od 1.7.2018.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 29.6.2018.
- Číselník lékařů ze dne 25.6.2018.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 9.5.2018.

Od 1. července 2018 bude výdej léčivých přípravků s pseudoefedrinem
v množství 900mg možný pouze jedenkrát za 7 dní. Kontrola množstevního a
časového omezení výdeje bude prováděna v Registru pro léčivé přípravky
s omezením (RLPO). Tím se zamezí tomu, aby pacienti mohli čerpat limit
současně ve více lékárnách. Vzniká tedy povinnost před výdejem ověřit
soulad s omezením v RLPO a všechny výdeje do registru zaznamenat.

Změna omezení výdeje se bude týkat celkem šesti léčivých přípravků:
- MODAFEN 200 MG/30 MG tbl.flm. (kódy 7987, 11024, 45935, 56499, 230354, 230355, 230356, 230357)
- PARALEN PLUS 325 MG/30 MG/15 MG tbl.flm. (kódy 30228, 30229, 229811, 229812)
- NUROFEN STOPGRIP 200 MG/30 MG, tbl.flm. (kódy 87178, 87179)
- ROBICOLD 200 MG/30 MG tbl.obd. (kódy 215935, 215936, 215937, 215938, 215939, 215940)
- ROBICOLD RAPID 200 MG/30 MG cps.mol. (kódy 173721, 173722, 173723, 173724, 173725, 173726, 173727,173728, 173729, 173730, 173731, 173732, 173733, 173734, 173735, 173736)
- GRIPPECTON 200 MG/30 MG tbl.flm. (kódy 212367, 212368, 212369, 212370).

Pro správné ověření a zapsání výdeje do RLPO je nutné pacienta ztotožnit
v registru obyvatelstva.
Při uzavření expedičního případu (po stisknutí klávesy [*]) proběhne
nejprve ověření možnosti výdeje. Pokud je výdej pro pacienta možný,
dojde k zobrazení dialogu s pokladnou. Při uzavření expedičního případu
pak bude odesláno hlášení o uskutečnění výdeje. Jestliže by uskutečněním
výdeje došlo k překročení stanoveného limitu, bude zobrazeno chybové
hlášení a výdej nebude možné uskutečnit.