FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.2.2. ze dne 19.1.2005

19.01.2005 21:04 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.2.2. ze dne 19.1.2005
V této verzi bylo opraveno a vylepšeno zadávání typu IPLP pro fakturaci ZP.
Kromě šesti typů dle VZP lze vybrat i možnost "Ostatní-nehrazený".
Dále byla doplněna možnost zadat typ IPLP v detailu položky příjemky
a detailu zboží v sortimentu. Program nyní při generování dávky pro ZP
testuje datum vzniku dokladu a podle toho zvolí sadu starých nebo nových
kódů pro vykazování IPLP. Rozhodující je datum 31.12.2004.

Pomocí nového přepínače "Pro kódy 291-296 plná úhrada" zajistíte, že
při sestavení IPLP, pro které je nastaven jeden ze šesti typů, budou
všechny přípravky vkládané do IPLP plně hrazeny.

Zadání typu IPLP u MS, které byly nakoupeny jako hotové a také u
individuálních IPLP vložených inventurou, lze provádět přímo v expedici
a retaxaci pomocí [ALT+I].

V číselníku odběratelů byl doplněn příznak zdravotnické zařízení, který
slouží ve statistice A(MZ) k rozdělení tržeb na objednávky (nezdravotnická
zařízení) a žádanky od zdravotnických zažízení. Před provedením výpočtu
statistiky je třeba projít číselník odběratelů a vypnout tento příznak
u všech odběratelů, kteří nejsou zdravotnické zařízení.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.2.1. ze dne 14.1.2005

14.01.2005 14:57 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.2.1. ze dne 14.1.2005
V této verzi bylo opraveno a vylepšeno zadávání typu IPLP pro fakturaci ZP.
Kromě šesti typů dle VZP lze vybrat i možnost "Ostatní-nehrazený".
Dále byla doplněna možnost zadat typ IPLP v detailu položky příjemky
a detailu zboží v sortimentu. Program nyní při generování dávky pro ZP
testuje datum vzniku dokladu a podle toho zvolí sadu starých nebo nových kódů
pro vykazování IPLP. Rozhodující je datum 31.12.2004.

V číselníku odběratelů byl doplněn příznak zdravotnické zařízení, který slouží
ve statistice A(MZ) k rozdělení tržeb na objednávky (nezdravotnická zařízení)
a žádanky od zdravotnických zažízení. Před provedením výpočtu statistiky
je třeba projít číselník odběratelů a vypnout tento příznak u všech odběratelů,
kteří nejsou zdravotnické zařízení.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.2.0. ze dne 16.12.2004

17.12.2004 17:18 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.2.0. ze dne 16.12.2004
Mezi významné novinky v nové verzi patří:
- podpora nové verze číselníku PDK 6.4
- možnost zadávání typu IPLP přípravy
- rozšířená podpora číselníku PharmData SPC
Nová verze bude také rozeslána prostřednictvím aktualizačního CD
společně s novými číselníky VZP 530.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky VZP verze 530 platné od 1.1.2005

17.12.2004 11:27 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky VZP verze 530 platné od 1.1.2005
Změny proti předchozí verzi číselníků (pro léky 522, pro SZM 521):
Léky: 1928 změněných, 597 nových a 281 vyřazených položek.
SZM: 1662 změněných, 2022 nových a 1015 vyřazených položek.

V balíčku číselníků je dále aktuální registr lékařů včetně jmen,
databáze SÚKLu a doplněk věstníku MFČR platný od 22.11.2004.

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 4.2.0

17.12.2004 00:00 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 4.2.0
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 4.2.0 obsahuje:
Program Farmis verze 4.2.0
- Postup instalace
- Průvodní dopis
- Přehled novinek programu FaRMIS
Věstník ministerstva financí
- Cenový věstník řada zdravotnictví 4/2004
VZP
- Popis k číselníku léky 530
- Popis k číselníku PZT 520