FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Obecná informace

Dnes bylo rozesláno do lékáren aktualizační CD.

27.09.2004 00:00 ~ Obecná informace


Pravidelné aktualizační CD vzhledem k pozastavení novelizace vyhlášky o úhradách léků obsahuje v nových číselnících VZP v souboru léků pouze technické úpravy.

CD obsahuje balíčky:

  • FaRMIS verze 4.1.0. ze dne 23.9.2004
  • Číselníky VZP verze 520 platné od 1.10.2004
  • Dokumentace k programu FaRMIS 4.1.0
  • Číselník PDK 6.3 ze dne 24.09.2004

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.1.0. ze dne 23.9.2004

24.09.2004 14:34 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.1.0. ze dne 23.9.2004
V této verzi bylo opět především doplněno několik funkcí
v souvislosti s přechodem lékáren do režimu plátce DPH.
Podrobný popis naleznete v novinkách.

Nová verze bude také rozeslána prostřednictvím aktualizačního CD
společně s novými číselníky VZP 520.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky VZP verze 520 platné od 1.10.2004

24.09.2004 12:39 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky VZP verze 520 platné od 1.10.2004
Změny proti předchozí verzi číselníků (pro léky 512, pro SZM 511):
Léky: 0 změněných, 27 nových a 19 vyřazených položek.
SZM: 827 změněných, 4356 nových a 434 vyřazených položek.

V balíčku číselníků je dále aktuální registr lékařů včetně jmen,
databáze SÚKLu a doplněk věstníku MFČR platný od 20.8.2004.

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 4.1.0

24.09.2004 00:00 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 4.1.0
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 4.1.0 obsahuje:
Program Farmis verze 4.1.0
- Postup instalace
- Průvodní dopis
- Přehled novinek programu FaRMIS
Věstník ministerstva financí
- Cenový věstník řada zdravotnictví 3/2004
Návody k programu Farmis
- Návod na vytvoření statistiky pro AMAR marketing

Obecná informace

Společnost PaENIUM s.r.o. se přejmenovala na FaRMIS s.r.o.

28.08.2004 18:19 ~ Obecná informace