FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky VZP verze 521 platné od 1.11.2004

26.10.2004 09:50 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky VZP verze 521 platné od 1.11.2004
Číselníky obsahují úpravy pouze v DNC cenách, které nemají vliv na výši úhrady.
VZP k číselníkům uvádí následující sdělení:
Z důvodu uzavření smluv o DNC vztahujících se k předpokládanému
a nerealizovanému vydání vyhlášky MZ ČR o úhradě léčiv k 1.10.2004
vydává VZP ČR aktualizovaný číselník LEKY verze 521 platný od 1.11.2004.
Číselník LEKY.521 byl zpracován na základě kategorizace léčiv,
stanovené novelou vyhlášky MZ ČR č. 57/1997 Sb., s účinností od 1.2.2004,
maximálních cen, uvedených v Cenovém věstníku MF jako Výměr MF č. 2/16/2004
a č. 3/16/2004 – 1. dodatek, databáze registrovaných léčivých přípravků SÚKLu,
stav k 31.8.2004.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.1.1. ze dne 15.10.2004

15.10.2004 15:46 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.1.1. ze dne 15.10.2004
V této verzi byly opraveny následující chyby:
- Opravena chyba při filtru v prohlížení skladu na jednotlivé sazby DPH.
- V tiskové sestavě „Přehled uskutečněných prodejů“,
která se tiskne pomocí CTRL+U,
byla opravena chyba s násobením čísla expedičního případu.

Obecná informace

Dnes bylo rozesláno do lékáren aktualizační CD.

27.09.2004 00:00 ~ Obecná informace


Pravidelné aktualizační CD vzhledem k pozastavení novelizace vyhlášky o úhradách léků obsahuje v nových číselnících VZP v souboru léků pouze technické úpravy.

CD obsahuje balíčky:

  • FaRMIS verze 4.1.0. ze dne 23.9.2004
  • Číselníky VZP verze 520 platné od 1.10.2004
  • Dokumentace k programu FaRMIS 4.1.0
  • Číselník PDK 6.3 ze dne 24.09.2004

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 4.1.0. ze dne 23.9.2004

24.09.2004 14:34 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 4.1.0. ze dne 23.9.2004
V této verzi bylo opět především doplněno několik funkcí
v souvislosti s přechodem lékáren do režimu plátce DPH.
Podrobný popis naleznete v novinkách.

Nová verze bude také rozeslána prostřednictvím aktualizačního CD
společně s novými číselníky VZP 520.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky VZP verze 520 platné od 1.10.2004

24.09.2004 12:39 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky VZP verze 520 platné od 1.10.2004
Změny proti předchozí verzi číselníků (pro léky 512, pro SZM 511):
Léky: 0 změněných, 27 nových a 19 vyřazených položek.
SZM: 827 změněných, 4356 nových a 434 vyřazených položek.

V balíčku číselníků je dále aktuální registr lékařů včetně jmen,
databáze SÚKLu a doplněk věstníku MFČR platný od 20.8.2004.