FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.8.2020

31.07.2020 17:39 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.8.2020
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.8.2020. Jedná se o číselník SÚKL HVLP
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP
hrazených na poukaz), číselník VZP PZT, SZP PZT a číselník KLK
registrovaných léčivých přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 31.7.2020, platný od 1.8.2020.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.7.2020, platný od 1.8.2020.
- Číselník VZP PZT 1045 ze dne 27.7.2020, platný od 1.8.2020.
- Číselník SZP PZT ze dne 29.7.2020, platný od 1.8.2020.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.7.2020.
- Číselník lékařů ze dne 27.7.2020.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.4.2020.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 31.7.2020

31.07.2020 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 31.7.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2020 verze 01044, úhrady VZP Stoma platné od 1.3.2020 verze 01009, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01072 platné od 1.7.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.7.2020. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.8.2020

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 24.7.2020

24.07.2020 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 24.7.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2020 verze 01044, úhrady VZP Stoma platné od 1.3.2020 verze 01009, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01072 platné od 1.7.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.7.2020. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.8.2020

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.07.2020

23.07.2020 23:58 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.07.2020
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.7.2020. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU
ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro
zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020,
které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 20.7.2020

20.07.2020 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 20.7.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2020 verze 01044, úhrady VZP Stoma platné od 1.3.2020 verze 01009, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01072 platné od 1.7.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.7.2020. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.8.2020