FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 16.4.2021

16.04.2021 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 16.4.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 8.4.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.4.2021 verze 01056, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01090 platné od 8.4.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 8.4.2021.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 12.4.2021

12.04.2021 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 12.4.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 8.4.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.4.2021 verze 01056, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01090 platné od 8.4.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 8.4.2021.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 9.4.2021

09.04.2021 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 9.4.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 8.4.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.4.2021 verze 01056, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01089 platné od 1.4.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 8.4.2021.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.4.2021 - oprava 2

09.04.2021 17:03 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.4.2021 - oprava 2
Balíček obsahuje mimořádnou opravu číselníku SÚKL HVLP (Seznam cen a úhrad
LP/PZLU). Dále byl doplněn číselník VZP HVLP 1090 a aktualizován číselník
lékařů.

Sdělení SÚKL:
Ústav ve vydávané opravě Seznamu hrazených LP/PZLÚ (SCAU) opravil zjištěnou
vadu spočívající v nevyřazení léčivého přípravku (LP) KALYDECO,
150MG TBL FLM 56, kód SÚKL 0185304. Správní řízení sp. zn. SUKLS255679/2019,
ve kterém bylo tomuto léčivému přípravku stanovena 2. dočasná úhrada na 12
měsíců, nabylo právní moci dne 25. 2. 2020 a rozhodnutí bylo vykonatelné
k 1. 4. 2020. Léčivý přípravek proto měl být vyřazen ze SCAU k 1. 4. 2021.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 7.4.2021, platný od 8.4.2021.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.3.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník VZP PZT 1056 ze dne 29.3.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník SZP PZT ze dne 31.3.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník VZP HVLP 1090 ze dne 9.4.2021, platný od 8.4.2021.
- Číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP) ze dne 31.3.2021.
- Číselník lékařů ze dne 29.3.2021.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 12.8.2020.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.4.2021 - oprava 1

09.04.2021 17:03 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.4.2021 - oprava 1
Do balíčku byl doplněn číselník VZP HVLP 1089. Dále byl aktualizován
číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 31.3.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.3.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník VZP PZT 1056 ze dne 29.3.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník SZP PZT ze dne 31.3.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník VZP HVLP 1089 ze dne 8.4.2021, platný od 1.4.2021.
- Číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP) ze dne 31.3.2021.
- Číselník lékařů ze dne 29.3.2021.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 12.8.2020.