FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.2.2021

21.02.2021 22:18 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.2.2021
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.2.2021. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU
ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro
zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020,
které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 20.2.2021

20.02.2021 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 20.2.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2021 verze 01053, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01087 platné od 1.1.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.2.2021. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.03.2021

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 19.2.2021

19.02.2021 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 19.2.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2021 verze 01053, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01087 platné od 1.1.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.2.2021.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 12.2.2021

12.02.2021 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 12.2.2021
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2021. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2021 verze 01053, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2021 verze 01010, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01087 platné od 1.1.2021. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.2.2021.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.2.2021 - oprava 1

11.02.2021 17:27 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.2.2021 - oprava 1
Do balíčku byl doplněn číselníky VZP HVLP. Dále byl aktualizován číselník
lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 29.1.2021, platný od 1.2.2021.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.1.2021, platný od 1.2.2021.
- Číselník VZP PZT 1053 ze dne 27.1.2021, platný od 1.2.2021.
- Číselník SZP PZT ze dne 28.1.2021, platný od 1.2.2021.
- Číselník VZP HVLP 1087 ze dne 9.2.2021, platný od 1.2.2021.
- Číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP) ze dne 29.1.2021.
- Číselník lékařů ze dne 25.1.2021.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 12.8.2020.