FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 20.1.2018

21.01.2018 21:33 ~ Aktualizace číselníku SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 20.1.2018
POZOR ! Číselník PharmData PharmData SPC po instalaci zabírá přes 800 MB!

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.1.2018

21.01.2018 10:12 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.1.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.1.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 19.1.2018

19.01.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 19.1.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.1.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.1.2018 verze 00998, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01025 platné od 1.1.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.1.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.2.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 13.1.2018

13.01.2018 11:46 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 13.1.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 29.12.17 platná od 1.1.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.1.2018 verze 00998, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01025 platné od 1.1.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.1.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 12.1.2018

12.01.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 12.1.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 29.12.17 platná od 1.1.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.1.2018 verze 00998, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01025 platné od 1.1.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.1.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2017.