FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 22.6.2018

22.06.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 22.6.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 2.6.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2018 verze 010001, úhrady VZP Stoma platné od 1.4.2018 verze 01000, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01033 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 19.6.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.6.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.07.2018

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.6.2018

21.06.2018 09:17 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.6.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.6.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 20.6.2018

20.06.2018 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 20.6.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 2.6.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2018 verze 010001, úhrady VZP Stoma platné od 1.4.2018 verze 01000, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01033 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 19.6.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.6.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.07.2018

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 19.6.2018

19.06.2018 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 19.6.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 2.6.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2018 verze 010001, úhrady VZP Stoma platné od 1.4.2018 verze 01000, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01033 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 19.6.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.6.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 15.6.2018

15.06.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 15.6.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 2.6.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.5.2018 verze 010001, úhrady VZP Stoma platné od 1.4.2018 verze 01000, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01033 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 2.6.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.6.2018.