FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 30.11.2020

30.11.2020 18:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 30.11.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.12.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.12.2020 verze 01051, úhrady VZP Stoma platné od 1.3.2020 verze 01009, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01081 platné od 1.11.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.12.2020.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 27.11.2020

27.11.2020 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 27.11.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.11.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2020 verze 01050, úhrady VZP Stoma platné od 1.3.2020 verze 01009, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01081 platné od 1.11.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.11.2020.

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 21.11.2020

23.11.2020 17:05 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 21.11.2020
Číselník PharmData SPC pravidelná aktualizace.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 20.11.2020

20.11.2020 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 20.11.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.11.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2020 verze 01050, úhrady VZP Stoma platné od 1.3.2020 verze 01009, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01081 platné od 1.11.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.11.2020.

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.11.2020

20.11.2020 17:05 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.11.2020
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 20.10.2020. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU
ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro
zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020,
které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.