FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 31.5.2020

31.05.2020 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 31.5.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.6.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.6.2020 verze 01043, úhrady VZP Stoma platné od 1.3.2020 verze 01009, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01070 platné od 1.5.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.6.2020.

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 21.05.2020

31.05.2020 11:26 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 21.05.2020
POZOR ! Číselník PharmData PharmData SPC po instalaci zabírá přes 800 MB!

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.6.2020

29.05.2020 22:15 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.6.2020
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.6.2020. Jedná se o číselník SÚKL HVLP
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP
hrazených na poukaz), číselník VZP PZT a číselník KLK registrovaných
léčivých přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 29.5.2020, platný od 1.6.2020.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.5.2020, platný od 1.6.2020.
- Číselník VZP PZT 1043 ze dne 27.5.2020, platný od 1.6.2020.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 29.5.2020.
- Číselník lékařů ze dne 25.5.2020.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.4.2020.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 9.2.0. ze dne 29.5.2020

29.05.2020 20:52 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 9.2.0. ze dne 29.5.2020
Do programu byla doplněna podpora načítání eReceptů na základě dokladu
totožnosti pacienta (občanský průkaz nebo cestovní pas). Dále byla doplněna
podpora upraveného datového rozhraní pro předávání dokladů zdravotním
pojišťovnám. Nově je nutné vykazovat digitalizované recepty v samostatných
dávkách. Podrobnější popis úprav naleznete v balíčku s dokumentací.

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 9.2.0.

29.05.2020 20:51 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 9.2.0.
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 9.2.0. obsahuje:
- Přehled novinek programu FaRMIS