FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.11.2019

21.11.2019 00:06 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.11.2019
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.11.2019. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a
Cenové rozhodnutí 1/19-FAR ze dne 12. prosince 2018 o regulaci cen léčivých
přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které nabývají účinnosti
dnem 1.1.2019.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 15.11.2019

17.11.2019 21:41 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 15.11.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 6.11.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2019 verze 010025, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01053 platné od 6.11.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.11.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.10.2019.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.7 ze dne 8.11.2019

08.11.2019 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.7 ze dne 8.11.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 6.11.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2019 verze 010025, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01053 platné od 6.11.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.11.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.10.2019.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.7 ze dne 6.11.2019

06.11.2019 17:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.7 ze dne 6.11.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 6.11.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2019 verze 010025, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01052 platné od 1.11.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.11.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.10.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.11.2019 - oprava 1

05.11.2019 20:57 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.11.2019 - oprava 1
Balíček obsahuje mimořádnou opravu číselníku SÚKL HVLP (Seznam cen a úhrad
LP/PZLU) a číselníku KLK. Do balíčku byl také doplněn číselník VZP PZT 1025
a číselník SZP PZT. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Sdělení SÚKL:
Ústav ve vydávané opravě seznamu opravil zjištěnou vadu spočívající
v doplnění léčivého přípravku RAPISCAN, 400MCG INJ SOL 1X5ML,
súkl kód 0167779. Správní řízení nabylo právní moci dne 8. 10. 2019 a
léčivý přípravek tak měl být uveden ve SCAU k 1. 11. 2019.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 5.11.2019, platný od 6.11.2019.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.10.2019, platný od 1.11.2019.
- Číselník VZP PZT 1025 ze dne 1.11.2019, platný od 1.11.2019.
- Číselník SZP PZT ze dne 5.11.2019, platný od 1.11.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 5.11.2019.
- Číselník lékařů ze dne 4.11.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.8.2019.