FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 3.12.2019

03.12.2019 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 3.12.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.12.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.12.2019 verze 010026, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01053 platné od 6.11.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.12.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.10.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.12.2019 - oprava 2

03.12.2019 06:30 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.12.2019 - oprava 2
Balíček obsahuje opravený číselník SÚKL PZT. Dále byl doplněn číselník
SZP PZT a aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 29.11.2019, platný od 1.12.2019.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 2.12.2019, platný od 1.12.2019.
- Číselník VZP PZT 1026 ze dne 29.11.2019, platný od 1.12.2019.
- Číselník SZP PZT ze dne 2.12.2019, platný od 1.12.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 29.11.2019.
- Číselník lékařů ze dne 2.12.2019.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.9.9. ze dne 1.12.2019

01.12.2019 22:12 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.9.9. ze dne 1.12.2019
V programu bylo opraveno párování nových kódů PZT v průběhu aktualizace
číselníků. Pro správné doplnění nových kódů PZT je třeba po instalaci nové
verze znovu spustit aktualizaci číselníků. Dále byla doplněna podpora
aktuální verze číselníku PDK 078.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.12.2019 - oprava 1

01.12.2019 19:14 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.12.2019 - oprava 1
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.12.2019. Jedná se o číselník SÚKL
HVLP (Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP
hrazených na poukaz), číselník VZP PZT a číselník KLK registrovaných
léčivých přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů a databáze piktogramů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 29.11.2019, platný od 1.12.2019.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.11.2019, platný od 1.12.2019.
- Číselník VZP PZT 1026 ze dne 29.11.2019, platný od 1.12.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 29.11.2019.
- Číselník lékařů ze dne 25.11.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.12.2019.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.9.9. ze dne 1.12.2019

01.12.2019 19:13 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.9.9. ze dne 1.12.2019
V programu bylo opraveno párování nových kódů PZT v průběhu aktualizace
číselníků. Pro správné doplnění nových kódů PZT je třeba po instalaci nové
verze znovu spustit aktualizaci číselníků.