FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 20.7.2017

20.07.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 20.7.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2017 verze 00993, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2017 verze 00993, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01017 platné od 1.7.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.8.2017

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.7.2017

20.07.2017 14:22 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.7.2017
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.7.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 14.7.2017

14.07.2017 15:54 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 14.7.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2017 verze 00993, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2017 verze 00993, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01017 platné od 1.7.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2017.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.7.2017 - oprava 1

12.07.2017 19:52 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.7.2017 - oprava 1
Do balíčku byl doplněn číselník HVLP VZP 1016 ze dne 7.7.2017, platný od
1.7.2017. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 30.6.2017, platný od 1.7.2017.
- Číselník PZT VZP 993 ze dne 29.6.2017, platný od 1.7.2017.
- Číselník PZT SZP ze dne 30.6.2017, platný od 1.7.2017.
- Číselník HVLP VZP 1017 ze dne 7.7.2017, platný od 1.7.2017.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 30.6.2017.
- Číselník lékařů ze dne 10.7.2017.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.2.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 10.7.2017

10.07.2017 18:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 10.7.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2017 verze 00993, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2017 verze 00993, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01017 platné od 1.7.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2017.