FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PharmData SPC ze dne 01.01.2024

02.01.2024 07:57 ~ Aktualizace číselníku PharmData SPC a OTC


Číselník PharmData SPC ze dne 01.01.2024
Číselník PharmData SPC pravidelná aktualizace.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 8.0 ze dne 31.12.2023

31.12.2023 22:44 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 8.0 ze dne 31.12.2023
Uhrady a max.ceny HVLP platne od 1.1.2024.

Aktualizace programu FaRMIS2

V aktualizačním systému byl vydán: Aplikace v1.6.4.11

29.12.2023 21:40 ~ Aktualizace programu FaRMIS2


Aplikace v1.6.4.11
Aplikace v1.6.4.11

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.1.2024

29.12.2023 18:41 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.1.2024
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.1.2024. Jedná se o číselník SÚKL HVLP
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP
hrazených na poukaz), číselník VZP PZT, číselník KLK (Databáze léčivých
přípravků DLP). Číselník SZP PZT nebyl prozatím zveřejněn. Dále byl
aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 29.12.2023, platný od 1.1.2024.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.12.2023, platný od 1.1.2024.
- Číselník VZP PZT 1099 ze dne 29.12.2023, platný od 1.1.2024.
- Číselník KLK (Databáze léčivých přípravků DLP) ze dne 29.12.2023.
- Číselník lékařů ze dne 27.12.2023.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 12.8.2020.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.9 ze dne 29.12.2023

29.12.2023 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.9 ze dne 29.12.2023
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.12.2023. Úhrady VZP PZT platné od 1.12.2023 verze 01098, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2023 verze 01014, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01146 platné od 1.12.2023. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.12.2023V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.1.2024