FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.11.2017 - oprava 1

01.11.2017 22:38 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.11.2017 - oprava 1
Balíček obsahuje mimořádnou opravu číselníku SÚKL (Seznam cen a úhrad
LP/PZLU). Do balíčku byl dále doplněn číselník PZT SZP ze dne 1.11.2017.

Sdělení SÚKL:
Ústav ve vydávané opravě seznamu opravil chybu spočívající v uvedení
nesprávné výše započitatelných doplatků u některých položek v poli ZAP1.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 1.11.2017, platný od 2.11.2017.
- Číselník PZT VZP 997 ze dne 31.10.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník PZT SZP ze dne 1.11.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.10.2017.
- Číselník lékařů ze dne 30.10.2017.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.2.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 1.11.2017

01.11.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 1.11.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.11.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01020 platné od 1.10.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.11.2017. Oprava číselník SZP ZP platný od 1.10.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 31.10.2017

31.10.2017 19:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 31.10.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.11.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2017 verze 00995, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01020 platné od 1.10.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.11.2017. Oprava číselník SZP ZP platný od 1.10.2017.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.11.2017

31.10.2017 18:02 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.11.2017
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.11.2017. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník KLK registrovaných léčivých přípravků
a číselník PZT VZP 997. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 31.10.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník PZT VZP 997 ze dne 31.10.2017, platný od 1.11.2017.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.10.2017.
- Číselník lékařů ze dne 30.10.2017.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.2.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 27.10.2017

27.10.2017 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 27.10.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.10.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.10.2017 verze 00995, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01020 platné od 1.10.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.10.2017. Oprava číselník SZP ZP platný od 1.10.2017. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.11.2017