FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 30.3.2018

30.03.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 30.3.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.3.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2018 verze 00999, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01027 platné od 1.3.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.3.2018. Číselník SZP ZP platný od 12.3.2018. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.04.2018

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.4.2018

29.03.2018 21:53 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.4.2018
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.4.2018. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), číselník PZT VZP 1000 a číselník KLK
registrovaných léčivých přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 29.3.2018, platný od 1.4.2018.
- Číselník PZT VZP 1000 ze dne 29.3.2018, platný od 1.4.2018.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 29.3.2018.
- Číselník lékařů ze dne 26.3.2018.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 19.2.2017.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.6.3. ze dne 26.3.2018

28.03.2018 13:56 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.6.3. ze dne 26.3.2018
- V průběhu instalace nové verze programu dojde automaticky k aktualizaci
programu VZP Kontrol na verzi 1.51.
- Opravena chyba při přenosu balíčků eReceptů z výdejny do mateřské lékárny,
kdy eRecepty neobsahovaly údaje potřebné pro nové rozhraní VZP 6.2.35.
Novou verzi programu je třeba nainstalovat ve výdejně i v mateřské lékárně
a balíčky s eRecepty znovu přenést.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 23.3.2018

23.03.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 23.3.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.3.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2018 verze 00999, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2018 verze 00998, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01027 platné od 1.3.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.3.2018. Číselník SZP ZP platný od 12.3.2018. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.04.2018

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.3.2018

21.03.2018 09:31 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.3.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.3.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.