FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.6.2019 - oprava 2

07.06.2019 17:17 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.6.2019 - oprava 2
Balíček obsahuje mimořádně opravený číselník SÚKL.

Sdělení SÚKL:
Ústav ve vydávané opravě Seznamu odstranil zjištěnou vadu u přípravku
XALOPTIC, 0,005%(0,05MG/ML) OPH GTT SOL 1X2,5ML, súkl kód 0127547, který
nemá být uveden v Seznamu platném od 1.6.2019, neboť jeho úhrada byla
zrušena. Současně došlo k přeskládaní pozic úhrad u léčivých přípravků
XALKORI súkl kód 0193646 a 0193648, kdy stanovená trvalá úhrada v indikaci,
pro kterou nebyl přípravkům přiznán status vysoké inovativnosti
(dále jen „VILP“), byla přemístěna na pozici JUHR1 a trvalá úhrada se
statusem VILP byla přemístěna na pozici UHR2.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 7.6.2019, platný od 8.6.2019.
- Číselník PZT VZP 1013 ze dne 1.6.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník PZT SZP ze dne 1.6.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník VZP HVLP 1046 ze dne 4.6.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.5.2019.
- Číselník lékařů ze dne 3.6.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.4.2019.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 7.6.2019

07.06.2019 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 7.6.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 8.6.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.6.2019 verze 010013, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01046 platné od 1.5.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 8.6.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.6.2019 - oprava 1

05.06.2019 09:03 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.6.2019 - oprava 1
Do balíčku byly doplněny číselníky VZP PZT 1013, číselník PZT SZP a číselník
HVLP VZP 1046. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 31.5.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník PZT VZP 1013 ze dne 1.6.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník PZT SZP ze dne 1.6.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník VZP HVLP 1046 ze dne 4.6.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.5.2019.
- Číselník lékařů ze dne 3.6.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.4.2019.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.6 ze dne 4.6.2019

04.06.2019 19:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.6 ze dne 4.6.2019
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.6.2019. Úhrady VZP PZT platné od 1.6.2019 verze 010013, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2019 verze 01007, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01046 platné od 1.6.2019. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.6.2019. Číselník SZP ZP platný od 1.5.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.6.2019

31.05.2019 19:09 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.6.2019
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.6.2019. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU) a číselník KLK registrovaných léčivých
přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Číselník PZT VZP 1013, platný od 1.6.2019, prozatím nebyl zveřejněn.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 31.5.2019, platný od 1.6.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.5.2019.
- Číselník lékařů ze dne 28.5.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.4.2019.