FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 21.2.2020

22.02.2020 21:03 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 21.2.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2020 verze 01037, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2020 verze 01008, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01057 platné od 1.2.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.2.2020. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.3.2020

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 21.2.2020

21.02.2020 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 21.2.2020
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.2.2020. Úhrady VZP PZT platné od 1.2.2020 verze 01037, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2020 verze 01008, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01057 platné od 1.2.2020. Aktualizace podle zakladni databaze HVLP SÚKL platné od 1.2.2020. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.3.2020

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.02.2020

20.02.2020 16:37 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.02.2020
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.2.2020. U léčivých přípravků zohledňuje 10%
výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo
15% výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v
příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této
příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný
kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15%
sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 9.1.0. ze dne 18.2.2020

18.02.2020 11:41 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 9.1.0. ze dne 18.2.2020
Doplněn test platnosti EET certifikátu. Do retaxace byla doplněna možnost
editace dávkování pomocí klávesy [ALT+F6].

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 9.0.9. ze dne 17.2.2020

17.02.2020 16:17 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 9.0.9. ze dne 17.2.2020
Do retaxace byla doplněna možnost editace dávkování pomocí klávesy [ALT+F6].