FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.10.2019 - oprava 2

02.10.2019 09:42 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.10.2019 - oprava 2
Do balíčku byl doplněn číselník PZT VZP 1022.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 30.9.2019, platný od 1.10.2019.
- Číselník SÚKL PZT ze dne 20.9.2019, platný od 1.10.2019.
- Číselník PZT VZP 1022 ze dne 1.10.2019, platný od 1.10.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 30.9.2019.
- Číselník lékařů ze dne 30.9.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.8.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.10.2019 - oprava 1

01.10.2019 08:35 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.10.2019 - oprava 1
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.10.2019.Jedná se o číselník SÚKL HVLP
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), nově číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP
hrazených na poukaz) a číselník KLK registrovaných léčivých přípravků. Dále
byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 30.9.2019, platný od 1.10.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 30.9.2019.
- Číselník lékařů ze dne 30.9.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.8.2019.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.10.2019

30.09.2019 23:30 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.10.2019
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.10.2019.Jedná se o číselník SÚKL HVLP
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU), nově číselník SÚKL PZT (Seznam cen a úhrad ZP
hrazených na poukaz) a číselník KLK registrovaných léčivých přípravků. Dále
byl aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL HVLP ze dne 30.9.2019, platný od 1.10.2019.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 30.9.2019.
- Číselník lékařů ze dne 30.9.2019.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 1.8.2019.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.9.5. ze dne 30.9.2019

30.09.2019 08:52 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.9.5. ze dne 30.9.2019
Do programu byla doplněna podpora číselníku SÚKL PZT, který bude nově
obsahovat úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.
Podrobnější popis úprav naleznete v samostatném dokumentu, který je
součástí balíčku dokumentace k nové verzi.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.9.5. ze dne 27.9.2019

27.09.2019 18:19 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.9.5. ze dne 27.9.2019
Do programu byla doplněna podpora číselníku SÚKL PZT, který bude nově
obsahovat úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz.
Podrobnější popis úprav naleznete v samostatném dokumentu, který je
součástí balíčku dokumentace k nové verzi.