FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.8.2017

26.08.2017 15:39 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.8.2017
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.8.2017. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 25.8.2017

25.08.2017 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 25.8.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.8.2017 verze 00994, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2017 verze 00993, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01018 platné od 1.8.2017. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 15.8.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2017. SÚKL návrh úhrad k 20.08.2017,

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 21.8.2017

21.08.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 21.8.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.8.2017 verze 00994, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2017 verze 00993, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01018 platné od 1.8.2017. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 15.8.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2017. SÚKL návrh úhrad k 20.08.2017,

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 18.8.2017

18.08.2017 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 18.8.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.8.2017 verze 00994, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2017 verze 00993, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01018 platné od 1.8.2017. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 15.8.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 15.8.2017

15.08.2017 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 15.8.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.8.2017 verze 00994, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2017 verze 00993, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01018 platné od 1.8.2017. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 15.8.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2017.