FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace programu FaRMIS2

V aktualizačním systému byl vydán: Aplikace v1.6.1.13

24.08.2023 19:17 ~ Aktualizace programu FaRMIS2


Aplikace v1.6.1.13
Aplikace v1.6.1.13

Aktualizace programu FaRMIS2

V aktualizačním systému byl vydán: Aplikace v1.6.0.23

22.08.2023 08:37 ~ Aktualizace programu FaRMIS2


Aplikace v1.6.0.23
Aplikace v1.6.0.23

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 20.8.2023

20.08.2023 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 20.8.2023
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2023. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2023 verze 01092, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2023 verze 01014, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01139 platné od 1.8.2023. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.8.2023. V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.9.2023

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.8.2023

19.08.2023 20:46 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.8.2023
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.8.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje
rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně
vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků
zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ)
zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH. PZLÚ, které spadají pod kód celního
sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu
uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze
zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP
ze dne 30. listopadu 2022 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro
zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2023 a Cenové
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020,
které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.8 ze dne 18.8.2023

18.08.2023 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.8 ze dne 18.8.2023
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2023. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2023 verze 01092, úhrady VZP Stoma platné od 1.1.2023 verze 01014, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01139 platné od 1.8.2023. Aktualizace podle Databaze Léčivých přípravků HVLP SÚKL platné od 1.8.2023.