FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 8.12.2017

08.12.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 8.12.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 1.12.17 platná od 1.12.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01024 platné od 1.12.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.12.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2017.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 6.12.2017

06.12.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 6.12.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 1.12.17 platná od 1.12.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01023 platné od 1.12.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.12.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2017.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.5.9. ze dne 04.12.2017

04.12.2017 20:28 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.5.9. ze dne 04.12.2017
Ve verzi byla opravena chyba při uzavření expedice v režimu „prodejna PZT“ a
chyba v určení předepsaného přípravku při výdeji více eReceptů.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.4 ze dne 2.12.2017

02.12.2017 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.4 ze dne 2.12.2017
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP z 1.12.17 platná od 1.12.2017. Úhrady VZP PZT platné od 1.11.2017 verze 00997, úhrady VZP Stoma platné od 1.10.2017 verze 00995, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01022 platné od 2.11.2017. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.12.2017. Číselník SZP ZP platný od 1.12.2017.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.5.8. ze dne 29.11.2017

02.12.2017 09:25 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.5.8. ze dne 29.11.2017
Verze obsahuje zejména úpravy v systému eReceptů. V průběhu instalace
programu bude také aktualizován program VZP KONTROL na verzi 1.48.
Podrobný popis úprav v systému eReceptů je obsažen v samostatném dokumentu.

Zde uvádíme pouze základní přehled úprav:
- Po načtení eReceptu je v možné provést okamžitou změnu stavu nebo kódu zdravotní pojišťovny v úložiště eReceptů pomocí tlačítka respective . Tuto změnu je možné provést později v obrazovce detailu eReceptu, která je z expedičního případu dostupná pomocí klávesy [ALT+F9].
- V expediční obrazovce jsou nyní zobrazovány dva stavy eReceptu. První reprezentuje aktuální stav eReceptu v úložišti a druhý je stav, který lékárna požaduje nastavit při zapsání výdeje. Druhý stav je nutné nastavit před uzavřením expedice. Změn stavu se provádí pomocí [ALT+F7].
- Datum prodloužení platnosti eReceptu (datum „Výpis do“) je možné měnit společně se stavem eReceptu pomocí funkce [ALT+F7].
- V případě uvedení eReceptu do stavu „Částečně vydaný“ je nutné nastavit datum prodloužení platnosti eReceptu (datum „Výpis do“). Nastavené datum se zobrazuje v horní části expediční obrazovky.
- Před uzavřením expedičního případu program testuje nenastavené stavy eReceptů a také nevhodné pořadí stavů v případě, že se stejný eRecept vyskytuje v případu vícekrát. Tato situace nastává zpravidla u opakovacích eReceptů.
- V seznamu chybně nastavených eReceptů je možné přímo měnit stav a datum platnosti eReceptu stejně jako v expedici. Po opravení všech chyb je možné pokračovat stisknutím klávesy [*].
- V průběhu expedice je možné měnit lékařem předepsaný návod pomocí klávesy [ALT+F6]. Návod se také zobrazuje v pravém horním rohu okna se seznamem expedovaných přípravků.
- V obrazovce s detailem eReceptu je možné pomocí klávesy [CTRL+T] vytisknout na účtenkové tiskárně vychystávací lístek pro aktuální eRecept. Lístek obsahuje jméno a příjmení pacienta, pohlaví, věk a seznam předepsaných přípravků.
- V expedičním případu je možné na libovolném eReceptu pomocí klávesy [CTRL+T] vytisknout vychystávací lístek pro všechny eRecepty v expedičním případu.
- Pomocí klávesy [CTRL+P] je možné zadat nebo opravit poznámku k výdeji eReceptu. U poznámky je možné také nastavit způsob upozornění lékaře, pokud to v rámci konkrétního eReceptu umožní.
- Pokud při uzavření expedice nebude možné některý výdej eReceptu zapsat na SÚKL, dojde automaticky ke zrušení všech ostatních odeslaných výdejů eReceptů v expedičním případu.
- Při uzavření expedičního případu dojde automaticky k odstranění prázdných eReceptů.