FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.10.2018

27.09.2018 18:49 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.10.2018
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.10.2018. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU) a číselník KLK registrovaných léčivých
přípravků. Dále byl aktualizován číselník lékařů.

Číselník PZT VZP 1003, platný od 1.10.2018, prozatím nebyl zveřejněn.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 27.9.2018, platný od 1.10.2018.
- Číselník PZT VZP 1002 ze dne 29.6.2018, platný od 1.9.2018.
- Číselník PZT SZP ze dne 31.7.2018, platný od 1.9.2018.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 27.9.2018.
- Číselník lékařů ze dne 24.9.2018.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 6.8.2018.

Aktualizace programu FaRMIS

V aktualizačním systému byl vydán: FaRMIS verze 8.7.5. ze dne 25.9.2018

26.09.2018 08:47 ~ Aktualizace programu FaRMIS


FaRMIS verze 8.7.5. ze dne 25.9.2018
V programu byla doplněna podpora pro novou verzi rozhraní úložiště eReceptů
SÚKL 201704B. Popis novinek naleznete v souboru s dokumentací.

Aktualizace dokumentace

V aktualizačním systému byl vydán: Dokumentace k programu FaRMIS 8.7.5.

26.09.2018 08:47 ~ Aktualizace dokumentace


Dokumentace k programu FaRMIS 8.7.5.
Balíček dokumentace k programu FaRMIS 8.7.5. obsahuje:
- Přehled novinek programu FaRMIS

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 21.9.2018

21.09.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 21.9.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.9.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01036 platné od 1.9.2018. Aktualizace podle opravy základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.9.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.8.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.10.2018

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.9.2018

21.09.2018 11:26 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.9.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.9.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.