FaRMIS - vývoj, prodej a servis lékárenských systémů

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 31.7.2018

31.07.2018 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 31.7.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.8.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01034 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.8.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2018.

Aktualizace číselníků VZP a SÚKL

V aktualizačním systému byl vydán: Číselníky platné od 1.8.2018

31.07.2018 15:48 ~ Aktualizace číselníků VZP a SÚKL


Číselníky platné od 1.8.2018
Balíček obsahuje číselníky platné od 1.8.2018. Jedná se o číselník SÚKL
(Seznam cen a úhrad LP/PZLU) a číselník KLK registrovaných léčivých
přípravků. Číselníky PZT VZP a PZT SZP zůstávají beze změny. Dále byl
aktualizován číselník lékařů.

Balíček číselníků obsahuje následující součásti:
- Číselník SÚKL ze dne 31.7.2018, platný od 1.8.2018.
- Číselník PZT VZP 1002 ze dne 29.6.2018, platný od 1.8.2018.
- Číselník PZT SZP ze dne 29.6.2018, platný od 1.8.2018.
- Číselník KLK registrovaných léčivých přípravků ze dne 31.7.2018.
- Číselník lékařů ze dne 30.7.2018.
- Aktualizace databáze piktogramů a dispenzačního minima ze dne 2.7.2018.

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 27.7.2018

27.07.2018 15:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 27.7.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01034 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.8.2018

Aktualizace číselníku PDK

V aktualizačním systému byl vydán: Číselník PDK 7.5 ze dne 26.7.2018

26.07.2018 16:30 ~ Aktualizace číselníku PDK


Číselník PDK 7.5 ze dne 26.7.2018
Aktualizace PDK obsahuje: Úhrady a max.ceny HVLP platné od 1.7.2018. Úhrady VZP PZT platné od 1.7.2018 verze 010002, úhrady VZP Stoma platné od 1.7.2018 verze 01002, DNC a další údaje podle VZP HVLP verze 01034 platné od 1.6.2018. Aktualizace podle základní databáze HVLP SÚKL platné od 1.7.2018. Číselník SZP ZP platný od 1.7.2018.V polích NEW budoucí, zatím neplatné max.ceny a úhrady HVLP které by měly platit od 1.8.2018

V aktualizačním systému byl vydán: Návrh Seznamu k 20.7.2018

23.07.2018 00:57 ~ Aktualizace kontrolního seznamu SÚKL


Návrh Seznamu k 20.7.2018
Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR
nabývající právní moci do 15.7.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis
MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od
1. 1. 2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro
zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH. PZLÚ,
které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a
zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny
do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku
uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Jedná se pouze o předběžné informace v rámci návrhu Seznamu. Rozhodnutí
nejsou zatím účinná.