Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 088 6 047
OOVL 33 47
Prodejna ZP 36 73
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 19
Škola 6 88
Ostatní 7 8
Celkem 1 182 6 298