Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 132 6 660
OOVL 23 32
Prodejna ZP 39 77
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 13 56
Škola 8 136
Ostatní 4 9
Celkem 1 221 6 985