Typy provozoven používající systém FARMIS2

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 156 7 194
OOVL 21 30
Prodejna ZP 61 122
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 14 63
Škola 8 140
Ostatní 5 12
Celkem 1 267 7 576