Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 096 6 353
OOVL 26 36
Prodejna ZP 34 67
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 48
Škola 8 136
Ostatní 4 8
Celkem 1 180 6 664