Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 151 6 721
OOVL 23 31
Prodejna ZP 46 90
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 13 58
Škola 8 138
Ostatní 4 9
Celkem 1 247 7 062