Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 096 6 213
OOVL 32 44
Prodejna ZP 34 69
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 20
Škola 7 101
Ostatní 6 7
Celkem 1 187 6 470