Typy provozoven používající systém FaRMIS2

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 148 6 944
OOVL 21 29
Prodejna ZP 61 118
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 15 63
Škola 8 138
Ostatní 6 11
Celkem 1 261 7 318