Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 098 6 290
OOVL 30 41
Prodejna ZP 33 66
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 47
Škola 8 134
Ostatní 5 7
Celkem 1 186 6 601