Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 091 6 435
OOVL 23 32
Prodejna ZP 34 66
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 10 49
Škola 8 136
Ostatní 5 10
Celkem 1 174 6 744