Typy provozoven používající systém FaRMIS2

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 141 6 999
OOVL 20 29
Prodejna ZP 62 119
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 14 63
Škola 8 138
Ostatní 5 10
Celkem 1 252 7 373