Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 098 6 120
OOVL 33 47
Prodejna ZP 36 74
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 20
Škola 6 88
Ostatní 7 8
Celkem 1 192 6 373