Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 090 6 202
OOVL 31 42
Prodejna ZP 34 69
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 20
Škola 8 118
Ostatní 6 7
Celkem 1 181 6 474