Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 107 6 441
OOVL 23 32
Prodejna ZP 35 68
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 48
Škola 8 136
Ostatní 5 10
Celkem 1 190 6 751