Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 153 6 757
OOVL 23 31
Prodejna ZP 51 97
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 13 61
Škola 8 138
Ostatní 4 9
Celkem 1 254 7 108