Typy provozoven používající systém FaRMIS2

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 147 6 903
OOVL 22 30
Prodejna ZP 59 107
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 15 63
Škola 8 138
Ostatní 5 10
Celkem 1 258 7 266