Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 124 6 642
OOVL 22 30
Prodejna ZP 35 65
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 12 55
Škola 8 136
Ostatní 4 9
Celkem 1 207 6 952