Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 124 6 627
OOVL 22 31
Prodejna ZP 33 64
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 11 53
Škola 8 136
Ostatní 4 9
Celkem 1 204 6 935