Typy provozoven používající systém FaRMIS2

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 143 6 965
OOVL 20 28
Prodejna ZP 62 118
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 15 63
Škola 8 138
Ostatní 5 10
Celkem 1 255 7 337