Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 099 6 309
OOVL 30 41
Prodejna ZP 33 66
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 48
Škola 8 134
Ostatní 6 15
Celkem 1 188 6 629