Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 094 6 260
OOVL 31 42
Prodejna ZP 33 66
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 47
Škola 8 118
Ostatní 5 6
Celkem 1 183 6 555