Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 095 6 182
OOVL 32 44
Prodejna ZP 35 71
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 20
Škola 6 88
Ostatní 6 7
Celkem 1 186 6 428