Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 080 5 993
OOVL 36 51
Prodejna ZP 37 75
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 8 18
Škola 6 88
Ostatní 6 7
Celkem 1 176 6 248