Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 145 6 838
OOVL 22 30
Prodejna ZP 57 106
Prodejna zdravé výživy 2 15
Centrála, ředitelství, sklad 14 62
Škola 8 138
Ostatní 4 9
Celkem 1 252 7 198