Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 094 6 322
OOVL 28 40
Prodejna ZP 33 66
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 48
Škola 8 134
Ostatní 4 8
Celkem 1 179 6 634