Typy provozoven používající systém FaRMIS2

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 150 7 053
OOVL 21 30
Prodejna ZP 62 122
Prodejna zdravé výživy 4 17
Centrála, ředitelství, sklad 14 63
Škola 8 140
Ostatní 5 11
Celkem 1 264 7 436