Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 106 6 510
OOVL 23 32
Prodejna ZP 33 64
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 11 53
Škola 8 136
Ostatní 4 9
Celkem 1 188 6 820