Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 092 6 106
OOVL 33 46
Prodejna ZP 36 75
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 20
Škola 6 88
Ostatní 6 7
Celkem 1 185 6 358