Typy provozoven používající systém FaRMIS

Typ provozovny Počet provozoven Počet pracovních stanic
Lékárna 1 096 6 440
OOVL 23 32
Prodejna ZP 34 66
Prodejna zdravé výživy 3 16
Centrála, ředitelství, sklad 9 48
Škola 8 136
Ostatní 5 10
Celkem 1 178 6 748